logo PL 2017 noweOd roku akademickiego 2017/2018 studia II stopnia na kierunku matematyka prowadzone na Politechnice Lubelskiej zmienią profil z ogólnoakademickiego na praktyczny. Po ich zakończeniu studenci otrzymają tytuł magistra inżynieria. Studia będą trwały kolejno: trzy semestry dla absolwentów studiów inżynierskich oraz cztery dla absolwentów studiów licencjackich.

Studia na kierunku matematyka są prowadzone na Wydziale Podstaw Techniki PL. Studenci uczą się rozwiązywać złożone zagadnienia inżynierskie, wykorzystując modele matematyczne oraz posługiwania się narzędziami informatycznymi. Kierunek ten zapewnia naukę praktycznych zastosowań wiedzy matematycznej, uczy metod rozwiązywania problemów w przemyśle, produkcji i usługach, ekonomii, finansach i ubezpieczeniach.

Program studiów został opracowany w taki sposób, aby każdy student zdobył praktyczne umiejętności, które pozwolą na rozpoczęcie pracy w wielu działach gospodarki, m. in.:
 • działach finansowo-operacyjnych,
 • działach audytu,
 • controllingu i strategii,
 • działach prognoz,
 • analiz i rozwoju,
 • działach zaopatrzenia,
 • transportu i logistyki,
 • działach utrzymania ruchu,
 • działach technologii,
 • procesów wytwórczych firm handlowych, usługowych i produkcyjnych,
 • instytucjach o profilu statystycznym.

Program studiów obejmuje zwiększoną liczbę zajęć o charakterze aplikacyjnym. Tych, którzy będą chcieli po studiach uczyć w szkole, czeka zdobycie dodatkowych uprawnień pedagogicznych.
Tags: matematyka

Komentarze obsługiwane przez CComment