×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Uprawa winorośli i winiarstwo w SzczecinieWydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uruchomi w roku akademickim 2017/2018 nowy kierunek studiów inżynierskich: uprawę winorośli i winiarstwo. Studia prowadzone będą zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Rekrutacja już się rozpoczęła!

Studenci kierunku „Uprawa roślin i winiarstwo” będą mogli zdobyć gruntowną wiedzę oraz umiejętności z zakresu uprawy winorośli i technologii produkcji winiarskiej, analizy, oceny i klasyfikacji win, organizacji pracy w winnicy i winiarni. Powinien mieć wiedzę z zakresu podstaw prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Słuchacze opanują ponadto metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku ogrodniczego i winiarskiego.

Studenci mają możliwość odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania z akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwoli absolwentom na samodzielne prowadzenie winnicy lub winiarni oraz na podejmowanie pracy w przemyśle fermentacyjnym, administracji, usługach, handlu i doradztwie związanym z branżą winiarską.

Pozostałe miejsca pracy po ukończeniu studiów: praca w winnicy i innych gospodarstwach sadowniczych i szkółkarskich, winiarniach oraz firmach związanych z przemysłem fermentacyjnym, administracją, planowaniem i projektowaniem upraw i infrastruktury winiarskiej. Praca w usługach, handlu i doradztwie związanym z branżą winiarską oraz enoturystyczną. Własna działalność gospodarcza związana z uprawą winorośli, produkcją i dystrybucją win.

Kryterium kwalifikacyjne
Konkurs świadectw: język polski, język obcy (nowożytny), biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z biologii lub matematyki w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnione będą wyniki z języka polskiego, języka obcego oraz z wybranego przedmiotu, z którego kandydat zdawał egzamin maturalny.

Komentarze obsługiwane przez CComment