×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Nowy kierunek studiów na UMK w Toruniu: sport i wellnesUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uruchomi w roku akademickim 2017/2018 nowy kierunek studiów pierwszego stopnia: sport i wellness. Tegoroczna rekrutacja na studia rozpocznie się już 29 maja.

Sport i wellness to kierunek studiów przeznaczony w pierwszej kolejności dla osób wiążących swoją przyszłość zawodową z szeroko pojętym sportem i zdrowym stylem życia. Rekrutacja jest jednak otwarta, tak więc każdy chętny może zarejestrować się na ten kierunek. Przywilejami w procesie rekrutacji objęte są osoby posiadające tzw. klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub pierwsza klasę sportową.

- Dostają na dzień dobry 100 proc. punktów, dodatkowo nie muszą uiścić opłaty rekrutacyjnej - to taki mały bonus dla nich. W zasadzie mogą się czuć przyjęci, pod warunkiem, że dostarczą w odpowiednim czasie zaświadczenia potwierdzające te osiągnięcia - informuje Bogumiła Sąsiada, kierownik działu rekrutacji i spraw studenckich UMK w Toruniu.

Internetowa rejestracja kandydatów zostanie uruchomiona już w poniedziałek 29 maja.

- Sportowcy, także przez duże "S", którzy kiedyś zakończą kariery sportowe, może chcieliby w tym sporcie pozostać, ale już w nieco innej roli. Także dla nich jest ta oferta - zaznacza prof. dr hab. Andrzej Sokala, prorektor ds. studenckich i polityki kadrowej UMK w Toruniu.

Program kształcenia pozwala studentom na zdobycie przekrojowej wiedzy i kluczowych umiejętności, które przydadzą się im w przyszłej karierze zawodowej. Program opiera się bowiem na specjalistycznych modułach szkoleniowych wybieranych przez studenta.

- Ma co najmniej sześć do wyboru: może być animatorem aktywności seniorów, może być instruktorem gimnastyki korekcyjnej, może być trenerem personalnym, może być menedżerem sportu - wymienia Radosław Muszkieta, szef zespołu przygotowującego projekt.

Kierunek "sport i wellness" ma przynosić korzyści nie tylko jego absolwentom. W perspektywie czasu powinien budować markę uczelni i podnosić poziom wszystkich sekcji sportowych, które działają na UMK.

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje na temat tegorocznej rekrutacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu


Źródło: bydgoszcz.tvp.pl

Komentarze obsługiwane przez CComment