Optometria na Collegium Medicum UMKOd roku akademickiego 2017/2018 Collegium Medicum UMK przygotowało z myślą o tegorocznych kandydatach nowy kierunek studiów drugiego stopnia, prowadzony w trybie stacjonarnym: Optometrię. Kierunek prowadzony będzie przez Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Optometria jest wszechstronnym kierunkiem studiów, którego celem jest przygotowanie specjalistycznej kadry zajmującej się diagnostyką wybranych chorób, w szczególności wad wzroku, oraz zaopatrzeniem pacjentów w wyroby medyczne służącej do ich korekcji, jak okulary czy soczewki kontaktowe.

Absolwent optometrii zostanie przygotowany do:
  • prowadzenia profesjonalnej opieki medycznej,
  • samodzielnego pomiaru refrakcji oka, korekcji wad wzroku za pomocą soczewek kontaktowych, przeprowadzania przesiewowych badań okulistycznych oraz do współpracy z okulistą w zakresie skomplikowanych przypadków wad wzroku i schorzeń okulistycznych.
  • prowadzenia badań naukowych oraz dzielenia się doświadczeniem zawodowym poprzez publikacje i udział w konferencjach naukowych
  • profilaktyki chorób oraz oceny podstawowych problemów zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej.

Program kształcenia obejmuje ponadto podstawy zarządzania w ochronie zdrowia oraz zagadnienia z zakresu finansów, które umożliwią absolwentom samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa o charakterze zakładu/salonu optycznego czy gabinetu optometrycznego. Kompetencje te mogą okazać się również przydatne w pracy w dużej firmie dysponującej rozbudowana siecią sprzedaży jak i w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia.

W rekrutacji mogą wziąć udział kandydaci, którzy posiadają:
  • Tytuł licencjata lub równoważny w zakresie optyki okularowej z elementami optometrii;
  • Tytuł licencjata, magistra lub równoważny na kierunku pokrewnym, uzyskany na studiach, w trakcie których osiągnęli efekty kształcenia opracowane przez Europejską Radę Optyki i Optometrii dla Europejskiego Dyplomu Optometrii oraz zrealizowali program studiów obejmujący zajęcia dydaktyczne z zakresu następujących modułów/przedmiotów: optyka geometryczna; optyka fizyczna; optyka fizjologiczna (widzenia); percepcja wzrokowa; przyrządy optyczne; środowisko wzrokowe; anatomia i histologia; fizjologia ogólna i biochemia; mikrobiologia ogólna; farmakologia ogólna; epidemiologia i biostatystyka; anatomia i fizjologia oka.

Jednostka prowadząca: Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy
Poziom studiów: drugiego stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Profil studiów: ogólnoakademicki
Czas trwania studiów: dwa lata

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

Komentarze obsługiwane przez CComment