×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
uj logoWraz z rozwojem gospodarki oraz działalności badawczej rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy bez przeszkód poruszają się po przepisach prawa intelektualnego, prawa autorskiego czy prawa nowych technologii. Aby specjalizować się w tej dziedzinie prawa nie trzeba od razu kończyć klasycznego prawa i zdawać egzaminu na aplikację adwokacką czy radcowską. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prowadzi unikatowe studia licencjackie na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów.

Dlaczego warto?

Rozwój nowych technologii i praktyki badawczej sprawił, że instytucje oraz duże firmy potrzebują specjalistów z odpowiednią wiedzą w zakresie zarządzania wiedzą oraz ochrony dóbr niematerialnych. Na Wydziale Prawa i Administracji UJ można rozpocząć trzyletnie studia licencjackie, po których absolwenci będą specjalizować się w takich dziedzinach jak prawo autorskie i nowych mediów, prawo własności gospodarczej, a także ochrony konkurencji i konsumentów. W ramach programu studiów ponad połowa zajęć ma charakter warsztatowy, co sprzyja nabyciu praktycznych umiejętności.

Program studiów

Program studiów Prawa własności intelektualnej i nowych mediów obejmuje:
 • prawo cywilne,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo unijne,
 • zagadnienia ekonomiczne,
 • elementy zarządzania.

W zależności od zainteresowań, studenci mogą wybrać spośród kilku ścieżek specjalistycznych:
 • prawo autorskie,
 • prawo własności gospodarczej,
 • prawo nowych mediów,
 • prawo ochrony konkurencji i konsumentów.


Perspektywy zatrudnienia


Absolwenci Prawa intelektualnego i nowych mediów znajdą pracę wszędzie tam, gdzie potrzebna jest specjalistyczna wiedza z zakresu zarządzania własnością intelektualną, m.in. w:
 • firmach konsultingowych,
 • agencjach reklamowych,
 • domach medialnych,
 • działach promocji i marketingu średnich oraz dużych przedsiębiorstw,
 • agencjach rozwoju regionalnego,
 • instytucjach badawczych (inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii),
 • wydawnictwach.

Jak się dostać?


Aby dostać się na ten kierunek studiów należy wziąć udział w klasycznym konkursie świadectw. Dodatkowo punktowane są wyniki z egzaminów maturalnych z dwóch grup:
 • języka polskiego lub wiedzy o społeczeństwie,
 • języka obcego lub matematyki.

Komentarze obsługiwane przez CComment