×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna na WIŚ PKOdnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna to nowy kierunek studiów, który od nadchodzącego roku akademickiego prowadzony będzie na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu. Nowy kierunek powstanie na bazie dwóch dyscyplin naukowych: gospodarki przestrzennej i inżynierii środowiska.

Kierunek odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna jest dostosowany do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy i gospodarki. Współczesna infrastruktura komunalna, szczególnie część odpowiedzialna za dostawy wody oraz energii cieplnej, wymaga, aby osoby ją eksploatujące posiadały zaawansowaną wiedzę i ponadprzeciętne umiejętności niezbędne wobec zwiększającego się stopnia skomplikowania obiektów i urządzeń we współczesnych systemach infrastruktury.

- Konsultacje z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie i strategię w instytucjach Krakowskiego Holdingu Komunalnego oraz w strukturach zarządzania infrastrukturą komunalną w innych miastach Polski południowej, z którymi na Wydziale Inżynierii Środowiska współpracujemy na co dzień, przekonują o zapotrzebowaniu na specjalistów o specyficznym zestawie kompetencji z zakresu infrastruktury komunalnej, jakich brakuje obecnym absolwentom kierunków energetyka czy OZE - wyjaśnia dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki.

W nowym kierunku uczelnia widzi zadanie dydaktyczne i działanie na rzecz stworzenia odpowiednich kadr dla rozwoju urbanizacji i metropolizacji, ukierunkowanych na kształtowanie i wdrażanie rozwiązań typu SMART.

- Opracowaliśmy zestaw kompetencji, które umiejętnie łączą rozwiązania inteligentne w zakresie zarządzania infrastrukturą i jej rozwojem, przy właściwym bilansowaniu energetycznym nowych rozwiązań, z podnoszeniem jakości przestrzeni, życia mieszkańców oraz dostępu do zasobów naturalnych i uruchomiliśmy kierunek, którego absolwenci przygotowani będą do pracy w przedsiębiorstwach miejskich i lokalnych, zajmujących się eksploatacją zaawansowanej infrastruktury szczególnie zaopatrującej w ciepło i wodę oraz energię - mówi dziekan WIŚ.

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna na WIŚ PKStudia na tym kierunku kształtują praktyczne kompetencje zawodowe głównie w zakresie:
  • identyfikacji zasobów i możliwości pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych,
  • analizy i oceny różnych źródeł energii i konsekwencji ich stosowania,
  • projektowania instalacji i systemów wykorzystujących OZE,
  • zastosowania nowoczesnych technologii prośrodowiskowych w systemach komunalnych,
  • rozwiązywania praktycznych problemów związanych z planowaniem, projektowaniem, realizacją, eksploatacją oraz finansowaniem systemów odnawialnych źródeł energii i infrastruktury komunalnej.

Komentarze obsługiwane przez CComment