ur logoUniwersytet Rzeszowski poszerza swoją ofertę edukacyjną na zbliżającą się wielkimi krokami rekrutację 2017/2018. Od przyszłego roku akademickiego na Wydziale Filologicznym w Rzeszowie będzie można rozpocząć studia na kierunku lingwistyka stosowana. Pierwsi kandydaci będą mogli brać udział w rekrutacji na studia pierwszego stopnia już w lipcu. Kto powinien zainteresować się studiami na kierunku lingwistyka stosowana?

Dlaczego akurat lingwistyka?


Nowy kierunek powstaje jako efekt współpracy pracowników naukowych Instytutów Wydziału Filologicznego, z których większość ma za sobą wieloletnie doświadczenie w kształceniu tłumaczy w zakresie języka angielskiego czy niemieckiego, a także staże na prestiżowych uczelniach zagranicznych. W trakcie wprowadzania kierunku do oferty edukacyjnej uczelnia prowadziła konsultację z zagranicznymi firmami i lokalnymi przedsiębiorstwami, które mają swoje siedziby w specjalnych strefach ekonomicznych w pobliżu Rzeszowa. Przedstawiciele firm zgodnie stwierdzili, że potrzebują specjalistów, którzy mogą pochwalić się znajomością nie jednego, a przynajmniej dwóch języków obcych, dlatego utworzenie nowego kierunku doskonale wpisuje się w strategię rozwoju UR oraz w potrzeby regionu.

Zapotrzebowanie na specjalistów od języków obcych


Dzięki współpracy uczelni z biznesem, studenci będą mogli odbyć praktyki tłumaczeniowe w firmach z regionu. Firmy te są żywo zainteresowane współpracą z UR w tym zakresie, co przekłada się na świetnie zapowiadające się perspektywy zawodowe dla absolwentów. W przyszłości planowane jest również uruchomienie studiów drugiego stopnia o podobnej specjalności, podczas których będzie można pogłębić kompetencje tłumaczeniowe. W roku akademickim 2017/2018 zostaną przyjęci pierwsi studenci na lingwistykę stosowaną, której program studiów będzie obejmował intensywną naukę języka angielskiego jako wiodącego oraz języka niemieckiego jako towarzyszącego.

Tłumacz, filolog, językoznawstwa i o wiele więcej


Na kierunku Lingwistyka stosowana będzie można się kształcić w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego.
Najważniejszym celem nauczania będzie wypracowanie u studentów pewnej wartości dodanej, która płynie ze spojrzenia z perspektywy różnych filologii. Tak więc na kierunku Lingwistyka stosowana znajdą się przedmioty:
  • o profilu językoznawczym i kulturoznawczym,
  • dotyczące komunikacji międzykulturowej,
  • związane z językiem ojczystym i kulturą ojczystą studentów bardzo przydatne w komunikowaniu się z obcokrajowcami.

Obok intensywnej nauki języka, jednym z przedmiotów wiodących będzie praktyczne przygotowanie do zawodu tłumacza, czyli znajomość zagadnień i słownictwa prawniczego, ekonomicznego, technicznego, podstaw komunikacji w przedsiębiorstwie, zasad tworzenia wizerunku firmy.

Perspektywy zawodowe dla absolwentów


Lingwistyka stosowana uczy wykorzystywać wiedzę oraz kompetencję lingwistyczną i międzykulturową w praktyce oraz w komunikacji językowej na różnych obszarach i w różnych zakresach. Studia na tym kierunku prowadzą do przygotowania tłumaczy pisemnych i konferencyjnych, dziennikarzy, pracowników wydawnictw oraz firm zagranicznych. Absolwenci mogą również zajmować się problemami komunikacji w mediach. Lingwistyka stosowana dostarcza ponadto wiedzy językowej koniecznej do interpretacji tekstów specjalistycznych, inspiruje też do udzielania porad językowych. Ważne jest również nabycie umiejętności tłumaczenia różnych gatunków tekstów – literackich, medialnych, naukowych i popularnonaukowych, a także użytkowych i reklamowych. Chcesz być na bieżąco? Sprawdź profil kierunku na Facebooku!


Więcej na temat programu studiów oraz rekrutacji na lingwistykę stosowaną znajdziesz tutaj.
Jak studiuje się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego?

Komentarze obsługiwane przez CComment