×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
uj logoWydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oferuje studia na kierunku informatyka analityczna, które są prowadzone jako studia pierwszego oraz drugiego stopnia. Dlaczego warto zainteresować się tym kierunkiem i jaki program jest realizowany na tych studiach?

Studia pierwszego stopnia

Studia I stopnia na kierunku informatyka analityczna trwają sześć semestrów. Program studiów łączy w sobie dwie dziedziny wiedzy: matematykę oraz informatykę. Dzięki temu studenci nie tylko uczą się jak programować w najpopularniejszych językach, ale także poznaje elementy teorii obliczeń, algorytmikę, oraz przyswaja wiedzę z wybranych działów matematyki. Studenci już od pierwszego semestru są przygotowani do tego, aby w przyszłej pracy samodzielne analizować i rozwiązywać problemy informatyczne. Oceniają złożoność zadań oraz opracowują szczegóły dotyczące jego realizacji. Z drugiej strony studenci uczą się jak realizować duże projekty, również w pracy zespołowej. Dzięki temu po studiach będą mogli pracować zarówno w zespole z innymi programistami, ale także jako samodzielni specjaliści.

Czego jeszcze uczą się studenci na studiach I stopnia? W trakcie ćwiczeń zajmują się budową oprogramowania jak oraz sprawnego posługiwania istniejącymi. Studenci pracują na systemach operacyjnych, bazach danych, a także na sieciach komputerowych. Po studiach absolwent dostrzega potencjalne zastosowania swojej wiedzy informatycznej w naukach przyrodniczych i technicznych, co sprawia, że są świetnymi kandydatami na takie stanowiska jak analityk systemów czy analityk-programista.

Studia drugiego stopnia

Naukę programowania na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego można kontynuować na studiach magisterskich. Absolwent staje się ekspertem w dziedzinie algorytmiki i programowania. Jest dobrze przygotowany do współpracy z prowadzącymi badania naukowe i prace rozwojowe w innych dziedzinach, potrafi odpowiedzieć na zapotrzebowanie z ich strony na rozwiązania informatyczne, zarówno pod względem analitycznym jak i realizacyjnym. Studia drugiego stopnia są rozwinięciem studiów licencjackich, a studenci zdobywają solidne podstawy i przygotowanie do pracy w branży IT.

Magister w zakresie informatyki analitycznej, jako wysoko wykwalifikowany specjalista z zakresu informatyki, jest przygotowany do:
  • prowadzenia badań naukowych w zakresie informatyki,
  • projektowania i analizowania systemów informatycznych o szerokiej gamie zastosowań,
  • kierowania projektami informatycznymi,
  • rozwiązywania problemów algorytmicznych o szerokim spektrum,
  • analizowania, oceny i weryfikacji istniejących systemów.

Jak się dostać?


Aby dostać się na studia pierwszego stopnia należy wziąć udział w konkursie świadectw maturalnych. Dodatkowo punktowany jest wynik z egzaminu maturalnego z informatyki, fizyki oraz matematyki.

Aby dostać się na studia magisterskie należy posiadać dyplom potwierdzający ukończenie studiów pierwszego stopnia w obszarze nauk ścisłych lub technicznych.


Jak studiuje się na Uniwerysytecie Jagiellońskim?

Komentarze obsługiwane przez CComment