×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Nowe kierunki studiów na Politechnice ŁódzkiejInżynieria wzornictwa przemysłowego, rewitalizacja miast oraz biomateriały inspirowane naturą – to trzy nowe kierunki studiów, które od roku akademickiego 2017/2018 zostaną włączone do oferty kształcenia Politechniki Łódzkiej. Tegoroczna rekrutacja rozpocznie się 2 czerwca.

O nowych kierunkach na Politechnice Łódzkiej poinformowała w środę rzeczniczka prasowa uczelni dr inż. Ewa Chojnacka:

"Od nowego roku akademickiego PŁ zaoferuje studentom trzy nowe kierunki studiów. W tym jeden - Biomateriały inspirowane naturą - będzie prowadzony w języku angielskim, drugi - Inżynieria wzornictwa przemysłowego - ma profil praktyczny, a kolejny - Rewitalizacja miast - przeznaczony jest dla absolwentów studiów pierwszego stopnia. Wszystkie będzie można studiować bezpłatnie, bo są studiami stacjonarnymi" - powiedziała.

Inżynieria wzornictwa przemysłowego to kierunek studiów pierwszego stopnia (inżynierskich trwających 8 semestrów), który będzie prowadzony przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ.

"To studia dla osób, które pasjonuje wzornictwo i chcą projektować futurystyczne, praktyczne, designerskie produkty i usługi. Nowy kierunek łączy kompetencje inżynierskie, czyli znajomość techniki i technologii z rozwojem artystycznych pasji oraz ekonomiczną i marketingową wiedzą" – wyjaśniła Chojnacka.

Biomateriały inspirowane naturą to kierunek, który będzie w całości prowadzony w języku angielskim na Wydziale Chemicznym PŁ we współpracy z Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ. Studenci będą uczyć się projektowania, wytwarzania i analizowania właściwości materiałów funkcjonalnych o znaczeniu biologicznym i medycznym, ich zastosowania oraz metod utylizacji. Program uwzględnia również zajęcia z zakresu procesów technologicznych opartych na surowcach odnawialnych.
Politechnika Łódzka Wydział ChemicznyRewitalizacja miast to interdyscyplinarny, unikatowy w skali kraju i międzyuczelniany kierunek studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym, który prowadzony będzie na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ. Kierunek będzie prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim. Wiedza z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i technicznych ma dać absolwentom wszechstronne rozumienie zagadnienia rewitalizacji.

"Jednym z podstawowych celów kształcenia jest podejście projektowe, które koncentruje się na zarządzaniu specyficznymi, kompleksowymi projektami rewitalizacyjnymi dedykowanymi miastom. Studenci nauczą się analizować warunki techniczne, infrastrukturalne, architektoniczne i urbanistyczne rewitalizowanego obszaru" – poinformowała rzeczniczka.

Na Inżynierii wzornictwa i Biomateriałach inspirowanych naturą dla studentów przygotowano po 30 miejsc, a na Rewitalizacji miast uczelnia planuje przyjąć 60 studentów.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment