×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
uj logoNa Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego możesz rozpocząć studia, które kształcą specjalistów z zakresu ochrony środowiska. Zarządzanie zasobami przyrody to studia drugiego stopnia, których program łączy zagadnienia związane z naukami biologicznymi, ekologią, naukami ekonomicznymi, zarządzaniem, a także aspektami społecznymi. Dlaczego warto je rozpocząć oraz kto będzie najlepszym kandydatem na ten kierunek?


Czego uczą się studenci?

Zarządzanie zasobami przyrody to studia drugiego stopnia, realizowane wyłącznie w trybie stacjonarnym. Studentami tego kierunku mogą zostać absolwenci studiów licencjackich i inżynierskich obejmujących takie obszary wiedzy jak: ochrona środowiska, biologia, ekologia, a nawet zarządzanie czy nauki społeczne. Studenci zarządzania zasobami przyrody zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu ochrony środowiska, a po studiach będą gotowi do podejmowania właściwych decyzji z uwzględnieniem ochrony środowiska. Tacy specjaliści są obecnie potrzebni na rynku pracy, szczególnie w takich sektorach jak: administracja państwowa, przemysł, consulting czy ochrona przyrody.

Program studiów składa się z modułów kształcenia, które zostały dobrane w taki sposób, aby absolwenci opanował:
  • podstawy prawne regulujące ochronę środowiska w Polsce i UE,
  • systemu ochrony przyrody w Polsce.

Moduły kształcenia

Wykładowcy uczą również studentów skutecznie i kompleksowo rozwiązywać problemy wynikające z konfliktu interesów różnych środowisk społecznych i działań gospodarczych z zasadami zrównoważonego rozwoju i polityką ochrony przyrody. Spora część zajęć stanowią zajęcia laboratoryjne oraz projekty grupowe. Taka forma zajęć sprzyja rozwinięciu umiejętności miękkich, które przydadzą się w pracy na każdym stanowisku, również tych kierowniczych. W trakcie zajęć studenci uczą się również sporządzania ocen i waloryzacji środowiskowych, a także formalnych raportów i sprawozdań. Dzięki temu, są kompleksowo przygotowani do pracy w administracji publicznej, placówkach naukowo-badawczych oraz w przemyśle.
Gdzie absolwenci znajdują pracę?

Absolwenci tego kierunku studiów znajdą pracę w:
  • instytucjach,
  • przedsiębiorstwach,
  • jednostkach administracji państwowej zajmujących się wydawaniem decyzji lokalizacyjnych, planowaniem przestrzennym, rozwojem lokalnym i regionalnym, ochroną przyrody oraz waloryzacją wartości przyrodniczych i oceny ryzyka działań społeczno-ekonomicznych,
  • placówkach ochrony przyrody,
  • instytutach naukowo-badawczych,
  • fundacjach rządowych i pozarządowych działających na rzecz środowiska.

Więcej na temat prowadzonego kierunku studiów znajdziesz tutaj.
Dlaczego warto studiować na UJ?

Komentarze obsługiwane przez CComment