×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
uj logoWydział Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi studia z zakresu e-gospodarki przestrzennej. Są to dwuletnie studia magisterskie, które powstały z myślą o absolwentów kierunków przyrodnicznych, społecznych, a nawet technicznych. Czym wyróżnia się program studiów tego kierunku i jakie są perspektywy zawodowe?
 

Dlaczego warto?


Najważniejszymi zagadnieniami, które są szczegółowo omawiane podczas zajęć i wykładów, są gospodarka przestrzenna i geoinformatyka. Studenci opanowują najnowocześniejsze narzędzia geoinformatycznych. Dzięki temu, jako absolwenci będą mogli działać na rzecz społeczeństwa i środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem aspektów organizacyjno-prawnych gospodarki przestrzennej oraz znajomości dziedzinowego rynku pracy. Absolwent kierunku "e–gospodarka przestrzenna" będzie pracował w instytucjach, przedsiębiorstwach i jednostkach administracji państwowej zajmujących się gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, decyzjami lokalizacyjnymi, rozwojem lokalnym i regionalnym, przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, ochroną przyrody oraz analizą przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych danych przestrzennych. Dzięki nabytym umiejętnością, a także wiedzy z zakresu geoinformatyki, zaraz po studiach będą mogli podjąć pracę na samodzielnych stanowiskach.

Program studiów


Program studiów na kierunku e-gospodarka przestrzenna jest realizowany na zasadzie modułowego układu. To nowe rozwiązanie, znane z uczelni zachodnich, dzięki któremu student będzie mógł wybierać przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. W tracie czterech semestrów realizowanych jest 12 modułów obligatoryjnych, resztę natomiast stanowią fakultety. Studenci mogą wybierać przedmioty dotyczące specjalistycznych zagadnień z zakresu:
  • gospodarki przestrzennej,
  • geoinformatyki,
  • społecznych podstaw zarządzania przestrzenią,
  • przyrodniczych podstaw zarządzania przestrzenią,
  • rynku pracy.

Co ważne, już od drugiego semestru pierwszego roku studiów magisterskich większość przedmiotów w planie studentów stanowią przedmioty fakultatywnej. Oznacza to, że każdy z nich może wyspecjalizować się w zupełnie innej dziedzinie wiedzy, zgodnej ze swoimi zainteresowaniami, predyspozycjami, i co najważniejsze, planami na przyszłość.

Jak się dostać?


W rekrutacji na e-gospodarkę przestrzennej mogą wziąć wszyscy absolwenci studiów licencjackich i inżynierskich. Z pewnością jednak łatwiej będą mieli ci kandydaci, którzy wcześniej ukończyli kierunek pokrewny, obejmujący treści z zakresu zagadnień przyrodniczych, a w szczególności gospodarki. Oprócz tradycyjnego konkursu świadectw, kandydaci biorą udział w rozmowach kwalifikacyjnych, a na ich podstawie sporządzana jest lista rankingowa. Pytania, które mogą się pojawić na rozmowie dotyczą: przygotowania kandydata do podjęcia studiów, jego motywacji, zainteresowań, a także pomysłów na pracę magisterską.

Więcej na temat studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie znajdziesz tutaj.

Komentarze obsługiwane przez CComment