×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Popularyzacja i nauczanie fizyki na Uniwersytecie ŁódzkimPopularyzacja i nauczanie fizyki to unikatowy kierunek studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, który od roku akademickiego 2017/2018 zostanie uruchomiony na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Studenci kierunku „Popularyzacja i nauczanie fizyki” w trakcie trzyletniej edukacji zdobędą gruntowną wiedzę i umiejętności praktyczne z takich dziedzin, jak: fizyka, matematyka i informatyka oraz dydaktyka, psychologia i pedagogika, a wszystko to w ciekawych i praktycznych kontekstach. Nowoczesny program kształcenia nastawiony jest w głównej mierze na opanowanie przez studentów myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwiązywanie złożonych problemów, prowadzenie badań i analizowanie ich wyników tak w zakresie badania zjawisk fizycznych, jak i badania przebiegów i efektów działań popularyzacyjnych i edukacyjnych. Studia pozwalają ponadto na kształtowanie umiejętności w zakresie wystąpień publicznych i prezentowania zagadnień nauki w sposób przystępny i zrozumiały. Duża część zajęć realizowana będzie w formie projektów popularyzatorskich i edukacyjnych oraz praktyk.

Program studiów zakłada zintegrowaną i równoległą realizację 4 bloków przedmiotowych:
  1. Podstawy fizyki i matematyki z wyeksponowaniem treści dotyczących istoty i metod obu tych nauk oraz historii, współczesności i kierunków ich rozwoju.
  2. Przygotowanie psychologiczne, pedagogiczne i dydaktyczne, niezbędne do kompetentnej pracy w zawodzie popularyzatora nauki i nauczyciela.
  3. Kształtowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu warsztatu pracy nauczyciela i popularyzatora (w tym m.in. pisania tekstów naukowych i popularnonaukowych, scenariuszy działań i wydarzeń popularyzatorskich, działalności w Internecie).
  4. Blok pracowni, warsztatów, praktyk oraz projektów popularyzacyjnych i edukacyjnych kształtujący i integrujący kształtowaną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne, jakie są niezbędne popularyzatorom i nauczycielom.
Absolwenci tego kierunku zostają specjalistami w dziedzinie edukacji fizyki oraz popularyzacji nauki. To unikalne połączenie pozwala zwielokrotnić szanse na podjęcie atrakcyjnej i motywującej pracy na dynamicznie rozwijającym się edukacyjnym i popularyzacyjnym rynku pracy. Studia były projektowane i są realizowane we współpracy z Centrum Nauki i Techniki „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, instytucją popularyzującą naukę i technikę, potencjalnym pracodawcą dla Absolwentów.

Absolwenci mogą kontynuować edukację akademicką na dowolnym kierunku studiów II stopnia lub na studiach podyplomowych.

Dowiedz się więcej: studia w Łodzi

Komentarze obsługiwane przez CComment