×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
uj logoSkończyłeś studia pierwszego stopnia z biotechnologii? Chciałbyś kontynuować naukę na studiach magisterskich i szukasz pokrewnego kierunku studiów? A może na studiach II stopnia po prostu chciałbyś wybrać kierunek związany z biotechnologią? Na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie możesz rozpocząć studia II stopnia na biotechnologii molekularnej.


Dlaczego warto?


Uniwersytet Jagielloński prowadzi ten kierunek studiów jedynie w trybie stacjonarnym. To, co wy wyróżnia studia na tym kierunku to spora dowolność w wyborze realizowanych przedmiotów. W programie znajduje się zaledwie kilka kursów obowiązkowych. Większość przedmiotów studenci wybierają zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Dzięki temu, jeszcze w trakcie studiów mogą wyspecjalizować się w konkretnej dziedzinie biotechnologii. Kierunek studiów to świetne rozwiązanie dla absolwentów ogólnej biotechnologii. W czasie dwuletniej nauki, studenci pogłębiają wiedzę z przedmiotów kierunków. Duży nacisk kładziony jest na wykształcenie umiejętności niezbędnych do pracy laboratoryjnej. Studia z zakresu biotechnologii molekularnej koncentrują się na makrocząsteczkach, takich jak nukleinowe i białka oraz różnorodne procesy zachodzące w komórkach mikroorganizmów, roślin i zwierząt.


Program studiów


Przedmioty realizowane obejmują przedmioty obowiązkowe, do których zaliczają się zajęcia z:
 • biochemii – kurs zaawansowany,
 • biologii molekularnej – kurs zaawansowany,
 • podstaw ekonomii i zarządzania jakością dla biotechnologów,
 • biotechnologii dla środowiska – aspekty ekologiczne,
 • prawa w biotechnologii,
 • ethical aspects of genetic and cell manipulations,
 • metodologii pracy doświadczalnej – seminarium,
 • bioinformatyki praktyczna.
 • języka obcy.

Przedmioty obowiązkowe to tylko część programu studiów. Większość przedmiotów studenci wybierają zgodnie z własnymi zainteresowaniami, z dziedzin takich jak: biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin, biotechnologia komórki, biotechnologia mikroorganizmów oraz genetyka molekularna. W toku studiów główny nacisk położony jest na nabycie przez studentów umiejętności praktycznych oraz poznanie jak największej liczby metod i technik stosowanych współcześnie w obszarze nauk biologicznych.

Jak się dostać?


Aby zostać studentem biotechnologii molekularnej należy przede wszystkim posiadać wykształcenie wyższe (zaliczają się studia inżynierskiej oraz licencjackie). W rekrutacji mogą wziąć absolwenci biotechnologii czy kierunków ścisłe powiązanych z tą dziedziną wiedzy, ale także kandydaci, którzy kończyli inne kierunki studiów. Oprócz klasycznego konkursu dyplomów, należy podejść również do testu kwalifikacyjnego, którego wyniki decydują o ustaleniu list rankingowych. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o dwa kryteria: średnia ze studiów (waga 25%) oraz wynik testu (waga 75%). Egzamin kwalifikacyjny obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu:
 • biologii komórki,
 • biochemii,
 • biotechnologii,
 • biologii komórki,
 • biochemii z elementami genetyki molekularnej.

Chcesz wiedzieć więcej o studiach prowadzonych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie?

Komentarze obsługiwane przez CComment