Anglojęzyczne studia General Aviation będą w RzeszowieGeneral Aviation, czyli Lotnictwo ogólne, to nowy, międzynarodowy kierunek studiów pierwszego stopnia, prowadzony w całości w języku angielskim, który od roku akademickiego 2017/2018 zostanie uruchomiony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Będą to pierwsze tego typu studia w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ przypomniał, że uczelnia już od wielu lat prowadzi badania nad rozwojem rynku lotniczego w Polsce i na świecie, w szczególności rynku pracy w tej branży.

"W tym zakresie uczelnia jest liderem na rynku polskim. Odpowiadamy na sygnały z rynku, rozmawiamy z naszymi partnerami biznesowymi, pracownikami branży lotniczej, a także z naszymi absolwentami Aviation Management (Zarządzanie lotnictwem), którzy już pracują w różnych liniach i portach lotniczych oraz firmach z branży lotniczej. Dlatego zdecydowaliśmy się na opracowanie kolejnych branżowych studiów o specjalności General Aviation (Lotnictwo ogólne)" – podkreślił Łazarz.

General Aviation będą studiami elitarnymi: na pierwszy rok zostanie przyjętych tylko 30 osób (w tym połowa Polaków, a pozostali to obcokrajowcy). Studia potrwają sześć semestrów. Szczególny nacisk położony zostanie na zdobywanie przez studentów praktycznych umiejętności. Zajęcia praktyczne będą prowadzone m.in. dzięki liniom lotniczym, które współpracują z uczelnią. Studenci będą mogli również uzyskać prestiżowy certyfikat wydawany przez firmę Aviation Research Corporation. Jego zdobycie potwierdza kompetencje w zakresie korzystania z programu ARCPort, który jest symulatorem pracy portu lotniczego. Certyfikat ten daje możliwość pracy w jednym z ponad 80 międzynarodowych lotnisk, które na co dzień korzystają z tego oprogramowania. Komercyjny koszt takiego certyfikatu to około 4 tys. dolarów.

Zarobki na polskim rynku to obecnie kwota rzędu 3–3,5 tys. zł, choć rynek jest jeszcze raczkujący. Jeżeli brać pod uwagę Zachód i specjalistów, to zarobki mogą wahać się od 4 tys. dolarów dla osób wchodzących na rynek do nawet 7 tys. dolarów dla specjalistów z doświadczeniem. Dodatkowe wykształcenie ekonomiczne poszerzy jeszcze zakres możliwych do zdobycia miejsc pracy o firmy zajmujące się audytami, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz analizami ekonomicznymi i finansowymi.

Na uruchomienie nowych studiów uczelnia złożyła wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Łącznie wpłynęło 177 uczelnianych wniosków z całej Polski, z czego dofinansowanie otrzymały 62. Projekt rzeszowskiej uczelni zatytułowany "Start do kariery. Międzynarodowe studia General Aviation" został sklasyfikowany na 6. miejscu. Był to jedyny wniosek uczelni z Podkarpacia, który otrzymał dofinansowanie.

Zdaniem Łazarza uruchomienie General Aviation przyczyni się do rozwoju województwa podkarpackiego i całego kraju, bowiem międzynarodowy charakter studiów będzie przyciągać młodzież z całego kraju i z zagranicy.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powstała w 1996 r. Na 21 kierunkach studiów (ponad 70 specjalności), w tym siedmiu anglojęzycznych, kształci się ok. sześciu tys. studentów, w tym prawie 1,7 tys. z zagranicy. Do ich dyspozycji jest łącznie ponad 70 nowoczesnych laboratoriów.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment