×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Inżynieria wzornictwa przemysłowego na Politechnice ŁódzkiejPolitechnika Łódzka we współpracy z Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi uruchomi od roku akademickiego 2017/2018 nowy kierunek studiów: Inżynierię wzornictwa przemysłowego. Program kształcenie będzie mieć charakter interdyscyplinarny – studenci zdobędą bowiem wiedzę zarówno z zakresu przedmiotów artystycznych, jak i technicznych.

Jak wyjaśniła dyrektor CMW Aneta Dalbiak, dzięki niezwykle zróżnicowanym zbiorom z obszaru techniki, przemysłu, sztuki, wzornictwa i mody, Muzeum stanowić będzie znakomitą bazę merytoryczną dla nowo tworzonego kierunku.

"Wesprzemy wykładowców naszymi zasobami i doświadczeniem, pomożemy tworzyć program studiów, poprowadzimy warsztaty, udostępnimy też studentom nasze zbiory" - zaznaczyła.

Politechnika Łódzka już wcześniej współpracowała z Centralnym Muzeum Włókiennictwa, m.in. w ramach prowadzonego przedmiotu „architektoniczne projektowanie tekstyliów”. Studenci mogli prezentować swoje prace w salach wystawienniczych, uzyskali również dostęp do bogatych zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy tych dwóch instytucji otwiera drogę dla kolejnych działań, m.in. wspólnych projektów badawczych, naukowych, artystycznych i edukacyjnych.

Współpraca obu instytucji ma obejmować ponadto rozbudowany program praktyk i staży, które studenci będą mogli odbywać w CMW, wsparcie merytoryczne ze strony pracowników naukowych muzeum, jak również wspólne wystawy oraz działania związane m.in. z przypadającym w tym roku jubileuszem 70-lecia istnienia Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ.

Kierunek „Inżynieria wzornictwa przemysłowego” będzie mieć charakter interdyscyplinarny: połączy bowiem obszary sztuki i techniki wykorzystując wieloletni dorobek wykładowców akademickich związanych np. z projektowaniem artystycznym. Zasadniczym celem studiów jest nie tylko opanowanie przez studentów rozmaitych technik i technologii, ale także wykształcenie w nich umiejętności artystycznych oraz wyrobienie tzw. myślenia projektowego.

Według dziekan Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ Katarzyny Grabowskiej, w trakcie studiów szczególne znaczenie będą mieć projekty, czyli realizacje wypracowywane zespołowo, w grupach poszukujących rozwiązań dla bardzo konkretnych problemów. Nowoczesne metody nauczania uwzględniać będą panujące trendy - obowiązuje specjalizacja i praca w zespołach, ponieważ projektowane produkty są coraz bardziej złożone. Przygotowane przez studentów projekty będą następnie podstawą w przygotowywanych pracach dyplomowych.

Uczelnia kładzie również szczególny nacisk na zdobywanie przez studentów praktycznego doświadczenia - obok praktyk zaplanowano tzw. semestr mobilny, czyli wyjazd zagraniczny lub na inną uczelnię w Polsce w czasie piątego lub szóstego semestru. Co ważne, studia II stopnia będą prowadzone w całości w języku angielskim.

W czerwcu przyszli inżynierowie-projektanci będą mogli wziąć udział w zajęciach szkoły letniej, której organizatorem jest CMW. W czasie warsztatów pomogą modelowo rozplanować i zaprojektować komunikację w budynkach Muzeum.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment