×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
asw logoAkademia Sztuki Wojennej w Warszawie proponuje nowy kierunek studiów związanych z bezpieczeństwem państwa i obronnością. Bezpieczeństwo międzynarodowe jest nowym programem studiów pierwszego stopnia, którego treści skupia się na na militarnym, politycznym i społeczno-gospodarczym wymiarze bezpieczeństwa państwa.


Absolwenci kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe są w pełni przygotowani do pracy w obszarze bezpieczeństwa na szczeblu państwowym i międzynarodowym, m.in. w służbach mundurowych, administracji publicznej, przedsiębiorstwach specjalizujących się w logistyce i transporcie. Studenci kierunku Bezpieczeństwa międzynarodowego prowadzonego na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie są przygotowani do pracy w komórkach i instytucjach zajmujących się współpracą międzynarodową oraz firmach prowadzących działalność biznesową na skale międzynarodową, zwłaszcza w sektorze zbrojeniowym.

Program nowego kierunku studiów skupia się na takich zagadnieniach jak środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego, sposobach rozwiązywania kryzysów i konfliktów międzynarodowych, podstawach ekonomii, sporach i konfliktach społecznych oraz siłą w stosunkach międzynarodowych. Ważnym elementem programu kształcenia jest pojęcie terroryzmu międzynarodowego oraz sposobów zwalczania i zapobiegania aktom terroryzmu na świecie. W czasie edukacji studenci uczą się również najważniejszych zagadnień związanych z polityką zagraniczną w wybranych państw oraz sposobów działania instytucji bezpieczeństwa i współpracy na szczeblu państwowym.
bezpieczenstwo
Przedmioty fakultatywne realizowane w czasie studiów pierwszego stopnia:
  • świat XXI wieku – główni gracze w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego,
  • bezpieczeństwo finansowe,
  • bezpieczeństwo subregionu Europy Środkowej i Wschodniej,
  • polska w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego,
  • polityki bezpieczeństwa państw obszaru post jugosłowiańskie,
  • komunikowanie i media w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego.

Komentarze obsługiwane przez CComment