uwm logoW ofercie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie powstał nowy kierunek studiów pierwszego stopnia. Administracja i cyfryzacja to studia profilu praktycznym. Program studiów stanowi połączenie dyscyplin z zakresu administracji i informatyki oraz odpowiada na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.Program trzyletnich studiów powstał we współpracy z przedstawicielami administracji publicznej oraz lokalnymi przedsiębiorcami.

Dzięki temu studiowanie na tym kierunku ma wymiar praktyczny, a studenci zdobywają kompetencje i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w administracji publicznej, urzędach oraz innych placówkach. Przy obecnych zmianach w sposobie funkcjonowania administracji publicznej potrzebna jest nie tylko wiedza z zakresu obiegu dokumentów czy przygotowywania wniosków, ale także umiejętności z zakresu obsługi narzędzi cyfrowych wykorzystywanych w administracji. Stąd studia na kierunku Administracja i Cyfryzacją łączą obie dziedziny wiedzy, a absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności, które przydadzą się w pracy urzędnika.

Treści nauczania obejmują zagadnienia, które pojawiają się w programie nauczania tradycyjnej administracji. Inne przedmioty prowadzone podczas trzyletniej nauki to między innymi:

  • cyberbezpieczeństwo w administracji,
  • prawo elektronicznej administracji,
  • Gromadzenia danych w systemach teleinformatycznych,
  • Prawo cywilne oraz prawo karne,
  • E-sądowe postępowanie cywilne,
  • Zarządzanie e-dokumentem.

W programie studiów na kierunku Administracja i cyfryzacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jest zajęć o charakterze praktycznym, co pozwala studentom na opanowanie i przyswojenie umiejętności potrzebnych do pracy już na etapie studiowania. Studia są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Więcej na temat studiowania oraz zasad rekrutacji obowiązujących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie znajdziesz tutaj.

Komentarze obsługiwane przez CComment