×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Nowe kierunki na UKW w BydgoszczyUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rozbudowuje swoją ofertę kształcenia na rok akademicki 2016/2016 o następujące kierunki studiów: wojskoznawstwo, filologia o specjalności lingwistyka stosowana język rosyjski z językiem chińskim, zarządzanie kryzysowe w środowisku oraz zarządzanie przyrodą.

Dynamicznie zmieniające się oczekiwania pracodawców sprawiają, że młodzi ludzie mają często problem z właściwym wyborem kierunku studiów i swojej późniejszej ścieżki zawodowej, która zagwarantuje im właściwy rozwój. Nowe propozycje UKW na pewno spotkają się z dużym zainteresowaniem tegorocznych kandydatów na studia.

Wojskoznawstwo to trzyletnie studia pierwszego stopnia, w trakcie których studenci będą mieli możliwość wybrania jednej z dwóch specjalności: wojsko, służby mundurowe i organizacje paramilitarne lub wojna a cywilizacja. Program kształcenia opiera się w głównej mierze na poznaniu i badaniu zagadnień z zakresu wojskowości w różnych okresach historycznych, kontekstach kulturowych i cywilizacyjnych.
Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie m.in.: w instytucjach wojskowych, służbach ochrony granic, administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach z branży turystycznej, placówkach kultury i samorządowych jednostkach o profilu edukacyjnym.

Lingwistyka, o spec. język rosyjski z językiem chińskim to studia przeznaczone dla kandydatów zainteresowanych kulturą Rosji i Chin. Studia trwają cztery lata i pzowalają studentom na zdobycie niezbędnego doświadczenia poprzez: uczestnictwo w zajęciach, wyjazdy za granicę w ramach programu ERASMUS +, wymiany studenckie czy odbywanie praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Absolwenci niekoniecznie muszą opuszczać region po ukończeniu studiów, mają możliwość rozpoczęcia ścieżki zawodowej w kilku firmach informatycznych współpracujących z UKW.

Sprawdź również: studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dla miłośników przyrody stworzony został kierunek studiów „Zarządzanie przyrodą”, czyli trzeletnie studia licencjackie, które pozwolą studentom na zdobycie kompetencji z zakresu wykonywania ekspertyz opartych na badaniach. Biura ocen i ekspertyz środowiskowych, wydziały i jednostki zajmujące się ochroną przyrody w urzędach administracji różnego szczebla, parki narodowe i krajobrazowe to tylko niektóre z miejsc pracy czekających na przyszłych absolwentów zarządzania środowiskiem.

Ostatnią tegoroczną nowością są 3,5 letnie studia inżynierskie z zakresu „Zarządzania kryzysowego w środowisku”, które łączą teorię z praktyką i integrują trzy obszary nauk: społeczny, przyrodniczy i techniczny. Celem studiów jest przygotowanie studentów do podejmowania decyzji w razie wystąpienia zdarzeń niekorzystnych lub kryzysowych. Przyszły inżynier karierę zawodową może rozpocząć m.in.: w terenowych oddziałach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego oraz w służbie Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego i Meteorologicznej Osłonie Kraju.

Internetowa rejestracja na wszystkie kierunki studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym zakończy się 10 lipca.

Komentarze obsługiwane przez CComment