Bezpieczeństwo militarne na UPH w SiedlcachWydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach poszerza swoją ofertę kształcenia na rok akademicki 2016/2017 o nowy, unikatowy kierunek studiów pierwszego oraz drugiego stopnia: Bezpieczeństwo militarne. Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i obronności.

Jesteś tegorocznym maturzystą i fascynuje Cię tematyka obronności i bezpieczeństwa? W takim razie, nowy kierunek studiów I stopnia „Bezpieczeństwo militarne” jest dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem! Absolwenci tego kierunku zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw dowodzenia i taktyki, współczesnej techniki wojskowej i policyjnej, budowy broni, stosowania technologii informatycznych w obronności, a także działań sił zbrojnych w warunkach konfliktu z użyciem broni masowego rażenia. W trakcie trzyletnich studiów licencjackich odbędą się ponadto obowiązkowe szkolenia strzeleckie dla studentów.

Na studiach licencjackich do wyboru są dwie specjalności:
  • obronność państwa,
  • obrona terytorialna.

Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności rzetelnie przygotowują do pracy w siłach zbrojnych w charakterze zawodowego żołnierza lub cywilnego pracownika w instytucjach sektora bezpieczeństwa.

Studia magisterskie (drugiego stopnia) dedykowane są w pierwszej kolejności absolwentom studiów wyższych na kierunkach humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz wyższych szkół oficerskich. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu bezpieczeństwa militarnego i obronności państwa, którzy będą mogli podjąć pracę w siłach zbrojnych oraz innych służbach mundurowych, a także instytucjach państwowych i prywatnych zajmujących się budowaniem systemu obronnego państwa oraz zabezpieczeniem jego potrzeb.

Także na studiach drugiego stopnia studenci mają do wybory dwie specjalności:
  • obrona narodowa,
  • zabezpieczenie działań sił zbrojnych.

Absolwent specjalności obrona narodowa będzie posiadać niezbędną wiedzę z zakresu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, strategii obronnej oraz zabezpieczenia informacyjnego sił zbrojnych. Dzięki temu zdobędzie pracę w strukturach sił zbrojnych oraz cywilnych instytucjach i organizacjach analityczno-doradczych w zakresie systemu obronnego państwa.

Ukończeniu specjalności zabezpieczenie działań sił zbrojnych zapewni absolwentom wiedzę z zakresu administracyjnego wsparcia sił zbrojnych, logistyki wojskowej, zarządzania bezpieczeństwem informacji, ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa państwa, CIMIC oraz ekologicznych aspektów funkcjonowania sił zbrojnych. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w wojskowych i cywilnych podmiotach wsparcia działań sił zbrojnych.

Studia na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach: kierunki, rekrutacja na rok akademicki 2016/2017, życie studenckie (kompendium wiedzy dla kandydata)

Komentarze obsługiwane przez CComment