×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Nowe kierunki studiów i specjalności w ofercie UAMUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od roku akademickiego 2016/2017 poszerzy swoją ofertę kształcenia o 6 nowych kierunków studiów I i II stopnia oraz 10 specjalności.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jedną z największych oraz najlepszych uczelni w Polsce. Społeczność Akademicką UAM tworzą 52 tysiące osób - studentów, doktorantów oraz wykładowców. Na 15 Wydziałach można pobierać naukę na jednym z blisko 300 kierunków oraz specjalności, a także na jednym z 60 kierunków studiów podyplomowych. Już niebawem oferta kształcenia UAM poszerzy się jednak o kilka interesujących nowości.

Nowe kierunki studiów:

 • Central European and Balkan Studies - profil ogólnoakademicki - studia I stopnia prowadzone w języku angielskim przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.
 • Cywilizacja zachodnioeuropejska - profil praktyczny - studia I stopnia prowadzone przez Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie.
 • English Studies: Literature and Culture - profil ogólnoakademicki - studia I stopnia prowadzone w języku angielskim przez Wydział Anglistyki.
 • Literatura powszechna - profil ogólnoakademicki - studia II stopnia prowadzone przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.
 • Studia polonistyczno-germanistyczne - profil ogólnoakademicki - studia I stopnia prowadzone łącznie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Neofilologii.
 • Zarządzanie i prawo w biznesie - profil praktyczny - studia I i II stopnia prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji.

Nowe specjalności:

Na kierunku filologia
 • specjalność Empirical Linguistics and Language Documentation - profil ogólnoakademicki - studia II stopnia prowadzone w języku angielskim przez Wydział Neofilologii,
 • specjalność filologia angielsko-chińska - profil ogólnoakademicki - studia I stopnia prowadzone przez Wydział Anglistyki,
 • specjalność komunikacja wizerunkowo-mediacyjna - profil ogólnoakademicki - studia II stopnia prowadzone przez Wydział Neofilologii,
 • specjalność literatury świata - profil ogólnoakademicki - studia II stopnia prowadzone przez Wydział Neofilologii,
 • specjalność studia południowosłowiańskie - profil ogólnoakademicki - studia I stopnia prowadzone przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Na kierunku filologia angielska
 • specjalność Theatre and Drama in English - profil ogólnoakademicki - studia II stopnia prowadzone w języku angielskim przez Wydział Anglistyki

Na kierunku geografia
 • specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna - profil ogólnoakademicki - studia I stopnia prowadzone przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Na kierunku pedagogika
 • specjalność projektowanie edukacyjne - profil ogólnoakademicki - studia II stopnia prowadzone przez Wydział Studiów Edukacyjnych,
 • specjalność resocjalizacja dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie - profil ogólnoakademicki - studia II stopnia prowadzone przez Wydział Studiów Edukacyjnych,
 • specjalność resocjalizacja z elementami kryminologii - profil ogólnoakademicki - studia II stopnia prowadzone przez Wydział Studiów Edukacyjnych

Komentarze obsługiwane przez CComment