Mikrobiznes na WSB we WrocławiuWyższa Szkoła Bankowa we Wrocławia od nowego roku akademickiego uruchomi kształcenie na kierunku Mikrobiznes. Będą to unikalne studia licencjackie I stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, stworzone we współpracy z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą.

Mikrobiznes to kierunek o profilu praktycznym, którego główną zaletą jest program kształcenia opracowany w ścisłej współpracy z Partnerem Kierunku, czyli Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą.
Studenci w czasie trzyletniej edukacji i 12 tygodniowych praktyk zawodowych będą mieć stały dostęp do profesjonalnych pracowni artystycznych i technicznych należących do DIR – zgodnie z wybraną specjalnością. Ukończenie studiów i odbycie obowiązkowych praktyk jest ponadto przepustką do egzaminu czeladniczego w wybranym zawodzie i uzyskania stosownych uprawnień uznawanych zarówno w Polsce, jak i w pozostałych państwach Unii Europejskiej.

„Propozycję współpracy ze strony Wyższej Szkoły Bankowej w sprawie kształcenia na kierunku mikrobiznes przyjęliśmy z zadowoleniem. Coraz częściej do Izby Rzemieślniczej przychodzą studenci i pytają, jak mogą się nauczyć zawodu i zdobyć kwalifikacje. Są słusznie przekonani, że szybciej znajdą pracę w zawodach rzemieślniczych niż na przesyconym rynku pracy absolwentów wielu kierunków akademickich. Zdobycie kwalifikacji w poszukiwanych zawodach i jednocześnie zdobycie dyplomu Uczelni to droga do sukcesu zawodowego. Studenci, którzy odbywają praktyki w firmach, z pewnością szybciej podejmą decyzję o założeniu własnej.” - Zbigniew Ładziński, Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

Studenci Mikrobiznesu będą mieć do wyboru dwie ścieżki specjalizacyjne:
Mikrobiznes techniczny, przeznaczony dla osób, które chciałyby w przyszłości zajmować się mechaniką samochodową, wykańczaniem wnętrz, etc.
Mikrobiznes artystyczny, który dedykowany jest osobom, które swoją przyszłość zawodową wiążą z działalnością gospodarczą w zakresie, np. usług fotograficznych, renowacyjnych, itp.

Studiuj w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu: rekrutacja 2016/2016

Podstawowe założenia programu kształcenia na kierunku Mikrobiznes:
  • rozszerzenie tradycyjnych metod nauczania o metody aktywizujące stosowane w trakcie wykładów, ćwiczeń i warsztatów specjalizacyjnych
  • wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle; dla większości przedmiotów przewidziane jest utworzenie e-serwisów ze zbiorem treści, zadań domowych i quizów wspomagających samodzielną naukę
  • możliwość pracy na specjalistycznym oprogramowaniu i sprzęcie
  • położenie akcentu na rozwój umiejętności komunikacji pracy w zespole.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?
  • możliwość zdobycia uprawnień czeladniczych,
  • praktyczny charakter zajęć,
  • praktyki zawodowe w zawodzie technicznym lub artystycznym (w zależności od wybranej specjalności),
  • możliwość uczenia się pod okiem najlepszych specjalistów prowadzących mikrobiznes.

Komentarze obsługiwane przez CComment