Politechnika Łódzka: nowe kierunki studiówPolitechnika Łódzka od roku akademickiego 2016/2017 poszerzy swoją ofertę kształcenia o cztery nowe, innowacyjne kierunku studiów: inżynierię zarządzania, management, biogospodarkę oraz papiernictwo i poligrafię. Politechnika na każdy z nich planuje przyjąć od 30 do 90 absolwentów szkół średnich. Rekrutacja na studia I stopnia rozpocznie się 3 czerwca i potrwa do 15 lipca.

Program kształcenia na kierunku papiernictwo i poligrafia ma być unikatowy w skali całego kraju. Uruchomienie tego kierunku jest podyktowane rosnącym zapotrzebowaniem rynku pracy na specjalistów z branży celulozowo-papierniczej i poligraficznej, a także przemysłów pokrewnych. Przy opracowywaniu programu nauczania wykorzystano liczne sugestie i uwagi przedstawicieli tych branż oraz organizacji, które skupiają krajowych producentów.

"Również profil praktyczny mają 4-letnie studia inżynierii zarządzania, kładące nacisk na specyfikę zarządzania małym przedsiębiorstwem, zarządzania korporacyjnego oraz sferą sektora publicznego. Z kolei management przygotowuje absolwentów do pracy w wielokulturowym środowisku biznesowym. Trzyletnie studia licencjackie prowadzone są w języku angielskim, a na jednym z semestrów program realizowany jest w uczelni zagranicznej" – wyjaśniła rzeczniczka.

Studia na kierunku Biogospodarka będą realizowane w ramach porozumienia programowego pomiędzy trzema uczelniami technicznymi: Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Absolwenci tego kierunku otrzymają wspólny dyplom ukończenia studiów inżynierskich trzech uczelni i będą inżynierami przygotowanymi do pracy zawodowej w zakresie projektowania urządzeń, procesów i systemów niezbędnych w obszarze biogospodarki.

Rekrutacja na studia I stopnia w roku akademickim 2016/2017 rozpocznie się 3 czerwca i potrwa do 15 lipca. 25 lipca zostaną ogłoszone listy przyjętych na poszczególne kierunki studiów. Przyjmowanie dokumentów na studia II stopnia potrwa od 1 czerwca do 22 września.

Politechnika Łódzka to największa uczelnia techniczna w województwie łódzkim, gdzie na 9 wydziałach i 42 kierunkach kształci się aktualnie prawie 19 tys. studentów. Uczelnia zatrudnia około 1400 nauczycieli akademickich, w tym 245 z tytułem profesora. Według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest to czwarta najchętniej wybierana uczelnia w Polsce.

Sprawdź również: studia na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej


Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment