×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Inżynieria obliczeniowa – nowy kierunek studiów na UWInżynieria obliczeniowa to nowy trzysemestralny kierunek studiów II stopnia o profilu praktycznym, który zostanie uruchomiony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2016/2017. Studia adresowane są do absolwentów studiów inżynierskich lub magisterskich.

Program kształcenia na kierunku „Inżynieria obliczeniowa” będzie odnosił się w głównej mierze do zastosowania obliczeń naukowych, w tym obliczeń wykorzystujących systemy wielkoskalowe, do rozwiązywania zaawansowanych problemów naukowych i technicznych.

W trakcie studiów studenci będą mogli zdobyć wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu systemów wielkoskalowych, ich architektury, a także zarządzania nimi i wykorzystania w wybranych dziedzinach. Zapoznają się oni z metodami przetwarzania, analizy i wizualizacji wielkich danych. Poznają metody i paradygmaty programowania systemów wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem programowania równoległego i rozproszonego, w tym systemów gridowych oraz przetwarzania w chmurze. Zdobędą wiedzę na temat wybranej dziedziny zastosowań obliczeń wielkoskalowych, wykorzystywanych algorytmów i metod obliczeniowych, a także wezmą udział w projektach obliczeniowych z wykorzystaniem superkomputerów.

Nauka na kierunku inżynieria obliczeniowa, ze względu na swój unikatowy charakter i niewielką liczbę studentów, będzie oparta o realizację projektów z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury obliczeniowej. Studenci będą uczestniczyć zarówno w tradycyjnych wykładach, jak i w zajęciach praktycznych związanych z bieżącym utrzymaniem systemów obliczeniowych ICM. Organizatorzy planują ponadto włączyć studentów do realizacji projektów o charakterze badawczym i rozwojowym, które prowadzone są w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Istotnym elementem studiów praktycznych są 3-miesięczne praktyki, które będą się odbywały w centrum komputerowym ICM UW lub w firmach z sektora IT w formie prac indywidualnych lub zespołowych realizowanych pod opieką pracowników ICM UW.

Komentarze obsługiwane przez CComment