Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej Uniwersytet Śląski w KatowicachWydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od roku akademickiego 2016/2017 uruchomi nowy kierunek studiów I oraz II stopnia: Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej. W ramach kierunku prowadzone będą dwie specjalności: grafika komputerowa gier oraz dźwięk w grach. Limit przyjęć został ustalony na poziomie 16 osób na każdą specjalność.

Celem nowego kierunku studiów jest przygotowanie specjalistów zdolnych do samodzielnej działalności w dziedzinie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Absolwenci studiów I stopnia będą mogli kontynuować zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych w trakcie studiów II stopnia. Zdobyte kompetencje pozwolą na podjęcie pracy zawodowej w dynamicznie rozwijającej się branży gier komputerowych i rozrywki interaktywnej oraz w agencjach interaktywnych lub reklamowych. Program kształcenia na kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej został opracowany w ścisłej współpracy z przedstawicielami branży gier video. Współpraca zakłada ponadto prowadzenia zajęć o charakterze praktycznym przez specjalistów z różnych obszarów produkcji gier (producentów, programistów, grafików itp.).

Specjalność dźwięk w grach (studia i i II stopnia)

Specjalność „Dźwięk w grach” dedykowana jest w pierwszej kolejności osobom o szerokich zainteresowaniach związanych z kreacją muzyczną i kształtowaniem obrazów dźwiękowych. Program specjalności pozwala studentom na zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności wymaganych, by wykonywać zawód inżyniera dźwięku w przemyśle gier komputerowych.
Zasadniczym celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, komputerowego przetwarzania i projekcji przestrzennej dźwięku, rejestracji i przetwarzania głosu, sprzętu i oprogramowania MIDI, a także postprodukcji dźwięku w grach.

Specjalność „Dźwięk w grach” łączy w sobie zarówno kompetencje z zakresu teorii muzyki i kultury dźwięku z naciskiem na znajomość warsztatu dźwięku cyfrowego ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii wykorzystywanych w projektowaniu gier (efekty dźwiękowe, tworzenie głosów postaci, projekcja przestrzenna dźwięku).

Specjalność grafika komputerowa gier (studia i i II stopnia)

Program specjalności „Grafika komputerowa gier” przygotowuje studentów do wykonywania zawodu grafika w przemyśle gier komputerowych. W programie kształcenia znalazły się zarówno zajęcia z zakresu grafiki artystycznej i projektowania graficznego (animacja komputerowa 2D, animacja komputerowa 3D, projektowanie silników gier, projektowanie poziomów gier, efektów specjalnych, oświetlenia, tekstur, operowanie kadrem, modelowanie obiektów 3D, mechanika postaci i obiektów, projektowanie świata gry).

Dynamicznie rozwijająca się w Polsce branża gier komputerowych od samego początku swego istnienia narzeka na niedostatki kadrowe. Jeśli widzisz zatem swoją przyszłość zawodową w tej niezwykle interesującej branży, to wybór specjalności „Grafika komputerowa gier” jest dla Ciebie najlepszym wyborem.

W skrócie:
  • Nazwa kierunku: Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
  • Poziom studiów: studia I i II stopnia
  • Specjalności: Grafika komputerowa gier oraz Dźwięk w grach
  • Limit miejsc: 16 na każdą specjalność
  • Język wykładowy: polski

Komentarze obsługiwane przez CComment