Business and LanguagesSopocka Szkoła Wyższa od roku akademickiego 2016/2017 uruchomi nowy kierunek studiów I stopnia o profilu praktycznym: Business and Languages. Studia na tym kierunku to międzynarodowa ścieżka edukacyjna o profilu praktycznym, łącząca w sobie naukę języków obcych z wybraną specjalizacją biznesową. Adresatami studiów są osoby, które pragną zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne w prowadzeniu biznesu na rynkach globalnych lub do pracy w firmach międzynarodowych.

Program studiów

Na całość studiów składają się następujące bloki przedmiotów:
 1. przedmioty związane z językami obcymi w biznesie np. słownictwo biznesowe, konwersacja i prezentacja, korespondencja biznesowa – 870h/ 3 lata,
 2. przedmioty ekonomiczne i prawno-gospodarcze np. ekonomia menedżerska, podstawy zarządzania, metody ilościowe,
 3. przedmioty kompetencji miękkich np. komunikacja w zespole i organizacji, prezentacje biznesowe, wystąpienia publiczne, zarządzanie czasem, budowanie marki własnej,
 4. przedmioty związane z technologiami informacyjnymi w organizacji nauczane w języku obcym,
 5. przedmioty do wyboru: pogłębiające i uzupełniające tematykę wybranej specjalizacji zawodowej z obszaru np. zarządzania finansami, rachunkowości, logistyki, obsługi klienta lub zarządzania zasobami ludzkimi, gdzie językiem wykładowym będzie język angielski.

Zajęcia prowadzone będą w większości przez praktyków życia gospodarczego. W ramach zajęć studenci w zespołach komunikując się w języku obcym, będą opracowywać rozwiązanie realnego problemu biznesowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i IT.

Zajęcia realizowane będą, między innymi, w Laboratorium Profesjonalnych Systemów Przetwarzania Danych, które wyposażone jest w najnowsze oprogramowania bazodanowe firm Microsoft, IBM, SAP, Oracle. Podczas studiów zajęcia praktyczne odbywały się będą w uczelni w warunkach symulacyjnych pod nadzorem praktyków. Ostatni semestr studiów realizowany będzie w firmach z branży, zgodnej z wybraną przez studenta specjalizacją.

Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny.

Organizacja studiów

 • przez cztery semestry doskonalić będziesz konwersację w języku angielskim do poziomu C1 – 240 h.
 • rozpoczniesz naukę drugiego języka obcego (nauka przez 5 semestrów), by osiągnąć poziom B2 – 630 h.
 • w czasie nauki języków obcych dodatkowo poznasz specyfikę pracy organizacji wielokulturowej, uczyć się będziesz pracy w zespole, zarządzania czasem, walki ze stresem, komunikacji interpersonalnych,
 • od 3 semestru rozpoczniesz poznawanie podstaw biznesu w języku angielskim,
 • na semestrze 4 wybierzesz specjalizację biznesową, która będzie jednocześnie Twoim programem dyplomowania,
 • kształcenie dualne - semestr 6 to praktyka w firmie z branży BBO/SSC zgodna z wybraną specjalizacją biznesową i seminarium dyplomowe.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Kierunek B&L prowadzony przez Międzyuczelniany Wydział Biznesowo-Lingwistyczny jest unikatowym na skalę krajową. O jego wyjątkowości decyduje:
 • interdyscyplinarny charakter studiów – łączenie praktycznej nauki języków obcych z przedmiotami związanymi z podstawami funkcjonowania biznesu,
 • możliwość wzbogacania wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach wymiany studentów z innymi uczelniami zagranicznymi,
 • kształcenie wielojęzykowe i międzykulturowe studentów,
 • zgodność kwalifikacji naszych absolwentów z zapotrzebowaniem pracodawców

Współpraca z pracodawcami

Funkcję doradczą dla kierunku sprawować będzie konwent pracodawców, w skład którego wchodzą przedstawiciele lokalnego biznesu oraz sektora nowoczesnych usług biznesowych BPO/ SSC.

Sektor BPO/SSC Centra usługowe to wyspecjalizowane firmy lub ich jednostki organizacyjne, które na zlecenie innych przedsiębiorstw przejmują realizację wybranych, nieprodukcyjnych procesów biznesowych (BPO); lub wyodrębnione jednostki usługowe danego przedsiębiorstwa lub samodzielne podmioty gospodarcze działające na rzecz macierzystej organizacji i jej oddziałów, obsługujące powierzone im procesy biznesowe (SSC). Trójmiasto jest jednym z głównych ośrodków rozwoju centrów usługowych w Polsce. Funkcjonuje ich tu ponad 40, dając zatrudnienie ok. 15000 pracowników.

W świadczenie nowoczesnych usług biznesowych w województwie pomorskim zaangażowane są zarówno przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, jak i polskim. Zdecydowana większość z centrów specjalizuje się w procesach finansowo – księgowych i usługach IT (centra ITO)

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat oferty edukacyjnej Sopockiej Szkoły Wyższej

Komentarze obsługiwane przez CComment