Architektura informacji na UMKW ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pojawi się w roku akademickim 2016/2017 nowy kierunek studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim: Architektura informacji. Przygotowany został z myślą o kandydatach, którzy mają zainteresowania humanistyczne, a swoją przyszłość zawodową chcą związać z cyberprzestrzenią.

Architektura informacji to innowacyjny kierunek studiów, który pozwoli studentom na zdobycie cenionych na rynku pracy umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dedykowany jest on w pierwszej kolejności kandydatom, którzy swoją przyszłość zawodową chcą związać z projektowaniem, tworzeniem, publikowaniem, przetwarzaniem, wyszukiwaniem, oceną i selekcją informacji. Program studiów nastawiony jest w głównej mierze na zdobywanie umiejętności praktycznych, które pozwolą znaleźć atrakcyjną pracę w sektorze usług informacyjno-komunikacyjnych. Studenci zdobędą ponadto kompetencje miękkie, pożądane przez pracodawców oraz zwiększające elastyczność na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Czego się nauczysz w trakcie studiów?

Zdobędziesz umiejętności niezbędne do profesjonalnego wyszukiwania informacji oraz przedstawiania ich za pomocą nowoczesnych metod wizualizacji danych. Poznasz ponadto najnowsze sposoby tworzenia i projektowania serwisów internetowych oraz przygotowywania i edytowania dokumentów elektronicznych, np. blogów, czasopism i publikacji reklamowych.
Nie obce Ci będą także arkana autoprezentacji, współpracy w zespole, realizacji projektów, budowania pozytywnych relacji interpersonalnych i skutecznego komunikowania się.

Program studiów zawiera również szereg treści, które poświęcone są cyberbezpieczeństwu, serwisom i inicjatywom społecznościowym, nowoczesnym technologiom i mediom.

Warto zaznaczyć, że program kształcenia został dostosowany do potrzeb, zarówno osób rozpoczynających swoją edukację w zakresie nowoczesnych technologii, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy chcą poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności.

Tutaj znajdziesz pełną ofertą edukacyjną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na rok akademicki 2016/2017

Co będziesz robić po studiach?

Absolwent kierunku architektura informacji zdobędzie kompetencje w zakresie projektowania, tworzenia, wyszukiwania, publikowania (w tym wizualizacji), oceny, selekcji i dostępu do informacji. Tym samym zyskuje możliwość zatrudnienia w wielu sektorach i instytucjach, wśród których należy wymienić:
  • media i instytucje kultury,
  • centra informacji,
  • agencje reklamowe i interaktywne,
  • portale i serwisy internetowe,
  • firmy infobrokerskie,
  • działy IT.

Komentarze obsługiwane przez CComment