Zielona energia w murach Politechniki ŚwiętokrzyskiejWydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej od roku akademickiego 2016/2017 poszerzy swoją ofertę kształcenia o nowy kierunek studiów: Odnawialne źródła energii. To odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tego zakresu. Jest to kierunek interdyscyplinarny, który łączy w sobie zagadnienia związane z energetyką i inżynierią środowiska, budownictwem autonomicznym i zrównoważonym energetycznie.

Studenci kierunku OZE będą mieć okazję do zdobycia gruntownej wiedzy z zakresu nauk technicznych, odnawialnych źródeł energii oraz nauk matematyczno-przyrodniczych, w zakresie zaawansowanych technologii, metodologii badań procesów eksploatacji urządzeń i instalacji w odnawialnych źródłach energii.

Nowoczesny program studiów pozwala na zdobycie kompetencji i umiejętności z zakresu projektowania i wykonawstwa systemów i instalacji OZE, w szczególności fotowoltaicznych i słonecznych, turbin i urządzeń wiatrowych i wodnych, związanych z technologiami geotermalnymi, biomasowymi i biogazowymi. Program zakłada ponadto zdobycie przez studentów wiedzy na temat stosowania pomp ciepła, możliwości akumulacji energii cieplnej oraz wykonywania konstrukcji energooszczędnych, pasywnych i aktywnych energetycznie.

Absolwenci będą odpowiednio przygotowani do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji sanitarnych, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji sterowanych automatyką poprzez systemy informatyczne, w tym BMS. Będą posiadać również wiedzę niezbędną do planowania i projektowania instalacji OZE w oparciu o miejscowe ekologiczne źródła.

Dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki sprawia, iż absolwenci będą mogli podjąć pracę w przedsiębiorstwach budowlanych, instalacyjnych, jednostkach administracji lokalnej i centralnej, w biurach projektowych oraz instytucjach naukowo-badawczych w charakterze specjalistów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat oferty kształcenia Politechniki Świętokrzyskiej

Komentarze obsługiwane przez CComment