×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Rewitalizacja miast na Politechnice ŁódzkiejRewitalizacja miast to międzyuczelniany i unikatowy w skali kraju kierunek studiów, który od roku akademickiego 2016/2017 dołączy do bogatej oferty kształcenia Politechniki Łódzkiej. Studia są odpowiedzią na potrzeby miasta, które wdraża już od wielu lat programy rewitalizacyjne. Planowane jest przyjęcie 60 studentów, na studia II stopnia.

Nowy kierunek studiów pozwoli studentom na zdobycie interdyscyplinarnej i gruntownej wiedzy na temat zagadnień związanych z rewitalizacją. Program studiów obejmuje bowiem m. in. zajęcia z:
  • aktywizacji i partycypacji społecznej,
  • gospodarki miejskiej,
  • technologii budowlanych,
  • architektury i urbanistyki,
  • marketingu i planowania społecznego,
  • tożsamości i dziedzictwa kulturowego miast.


Studenci zyskają ponadto wiedzę i umiejętności dotyczące właściwego kształtowania procesów rewitalizacyjnych.

Zasadniczym celem studiów jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów i zarządców obszarów rewitalizacji, którzy będą posiadać niezbędną wiedzę i praktyczne kompetencje z zakresu kompleksowej odnowy obszarów zdegradowanych. Tak profesjonalna kadra pozwoli w przyszłości na sprawne kreowanie i wdrażanie programów rewitalizacyjnych zarówno w Łodzi, jak i na terenie całego kraju.

W ramach nowego kierunku „Rewitalizacja miast” studenci będą mogli wybrać jedną, z trzech ścieżek edukacyjnych:
  • ekonomiczno-gospodarczą,
  • społeczno-partycypacyjną (opracowana przez Uniwersytet Łódzki),
  • architektoniczno-budowlaną (opracowana przez Politechnikę Łódzką).

Komentarze obsługiwane przez CComment