×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Biznes chemiczny na Uniwersytecie GdańskimUniwersytet Gdański od roku akademickiego 2016/2017 poszerza swoją ofertę kształcenia o nowy, unikatowy w skali kraju kierunek studiów inżyniersko-menadżerskich: Biznes chemiczny. Rekrutacja rozpocznie się w maju 2016 roku, a studia ruszą w październiku 2016 roku.

Biznes chemiczny to studia I stopnia o profilu akademickim, prowadzone w trybie stacjonarnym przez Wydział Chemii UG oraz Wydział Ekonomiczny UG. Studia trwają 7 semestrów, a ich absolwent uzyska tytuł zawodowy inżyniera.

Celem studiów jest przygotowanie kadry inżyniersko-menadżerskiej dla szeroko pojętej branży chemicznej zarówno w dużych zakładach wytwórczych (sektor chemiczny, petrochemiczny, farmaceutyczny, agrochemiczny, spożywczy), jak i małych i średnich przedsiębiorstwach (produkcja kosmetyków, środków czystości, środków ochrony roślin, przetwórstwo metali, odpadów i in.). Biznesowe elementy wykształcenia umożliwiają absolwentom nie tylko sprawne zakładanie i prowadzenie małych firm działających w zakresie chemii stosowanej, ale także obejmowanie stanowisk menadżerskich w przedsiębiorstwach. Uzyskują oni tym samym znaczącą przewagę na rynku pracy w stosunku do osób z typowym wykształceniem inżynierskim lub menadżerskim, dysponując kompetencjami zarówno z jednego jak i drugiego obszaru wiedzy.

Absolwenci Biznesu chemicznego będą dysponować kompetencjami z zakresu:
  • projektowania procesów technologicznych oraz kontroli ich jakości,
  • syntezy czy formulacji produktów chemicznych,
  • uruchamiania i nadzorowania instalacji chemicznych,
  • optymalizacji procesów technologicznych,
  • obsługi typowej dla branży aparatury kontrolno-pomiarowej.


Oprócz wiedzy typowo inżynierskiej z zakresu chemii i technologii chemicznej, absolwent będzie specjalistą w zakresie ekonomiki i zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw czy projektowania i finansowania start-upów.

Powstanie kierunku „Biznes chemiczny” zostało zainspirowane przez środowisko biznesowe z branży chemicznej, które ściśle współpracuje z Uniwersytet Gdańskim w ramach Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemii UG. Część z zajęć prowadzona będzie przez doświadczonych specjalistów z otoczenia gospodarczego, a duży nacisk w programie studiów położony został na praktyki zawodowe.

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego to jeden z najprężniejszych ośrodków akademickich w zakresie badań przyrodniczych zarówno w kraju jak i za granicą. Kształcenie akademickie na naszym Wydziale prowadzone jest według nowoczesnego modelu branżowych specjalności, które rozpoczynają się od samego początku studiów.

Komentarze obsługiwane przez CComment