×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Nowy kierunek w Trójmieście: Technologie kosmiczne i satelitarnePolitechnika Gdańska, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Akademia Morska w Gdyni wspólnie będą prowadzić nowy, międzyuczelniany kierunek studiów: Technologie kosmiczne i satelitarne, który zostanie uruchomiony w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017. Będą to studia II stopnia.

Głównym powodem utworzenia nowego kierunku był fakt powstania siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku, która wraz z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk zapowiedziała współpracę przy tworzeniu programu studiów. Kierunek jest także odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu zaawansowanych technologii kosmicznych i satelitarnych, w tym specjalizacji morskich. Województwo pomorskie ma dzięki temu ogromną szansę na zdobycie pozycji lidera w rozwoju narodowego programu kosmicznego. Warto w tym kontekście dodać, że aktualnie na terenie województwa działa 20 firm z sektora kosmiczno-satelitarnego.

Interdyscyplinarny charakter programu studiów pozwoli na połączenie ze sobą treści przedmiotów podstawowych, takich jak np. matematyka, fizyka czy mechanika ze specjalistyczną wiedzą z zakresu nawigacji satelitarnej, teledetekcji, komunikacji satelitarnej, robotyki i mechatroniki satelitarnej, analizy i przetwarzania danych przestrzennych. Zajęcia będą realizowane na następujących wydziałach Politechniki Gdańskiej: Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydziale Mechanicznym, Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Organizatorzy planują uruchomienie czterech specjalności w ramach studiów Technologie kosmiczne i satelitarne:
  • Technologie informacyjne i elektroniczne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej (lider: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG),
  • Wykorzystanie technologii kosmicznych i satelitarnych w gospodarce (lider: Wydział Mechaniczny PG),
  • Morskie systemy satelitarne i kosmiczne (lider: Wydział Nawigacyjny AMG),
  • Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa (lider: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętów AMWG).


Politechnika Gdańska, Akademia Morska oraz Akademia Marynarki Wojennej dysponują sporą bazą aparaturową, czyli specjalistycznymi systemami i laboratoriami, stacjami satelitarnymi etc., która z pewnością pomogą studentom w rozwijaniu praktycznych umiejętności.

Absolwenci Technologii kosmicznych i satelitarnych będą potrafili projektować i posługiwać się zaawansowaną aparaturę satelitarno-kosmiczną, zdobędą ponadto gruntowną wiedzę na temat specjalistycznych narzędzi do analizy dużych zbiorów danych przestrzennych oraz będą potrafili te dane pozyskiwać, przetwarzać i nimi zarządzać.

Komentarze obsługiwane przez CComment