×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Psychofizyczne kształtowanie człowieka- nowy kierunek na PWSZ w NysiePaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie uruchamia unikatowy w skali całego kraju kierunek studiów: Psychofizyczne kształtowanie człowieka. Będą to trzyletnie studia I stopnia prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

„Psychofizyczne kształtowanie człowieka” to nowatorski kierunek studiów, którego program kształcenia pozwoli studentom na zdobycie gruntownej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego wywiązywania się z obowiązków trenera osobistego. Jeśli chcesz zatem wiedzieć, w jaki sposób skutecznie prowadzić treningi psychofizyczne, to ten kierunek jest przeznaczony właśnie dla Ciebie!

Specjalności prowadzone w ramach studiów:
 • Trener osobisty;
 • Rekreacja psychoruchowa.

Czego można się nauczyć w trakcie studiów?
Oddziaływania na osobowość i organizm ludzki w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie aktywnego stylu życia i aktywności psychofizycznej,
samodzielnego planowania, realizowania i oceniania aktywności fizycznej i rozwoju osobowości człowieka,
prowadzenia mediacji i negocjacji zarówno z jednostkami, jak i grupami w zróżnicowanym środowisku społecznym,
organizowania i prowadzenia zajęć o charakterze ruchowo-rekreacyjnym, które dostosowane są do warunków, potrzeb i możliwości oraz zainteresowań uczestników.

Studenci zdobędą ponadto przekrojową wiedzę z zakresu roli żywienia w aktywnym stylu życia, psychologii, ogólnej teorii osobowości i poradnictwa psychologicznego.

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów:
 • teoria i metodyka aktywności fizycznej,
 • fitness, pilates, spinbike, crossfitt,
 • trening wytrzymałościowy i siłowy,
 • trening funkcjonalny,
 • rekreacja,
 • fizjologia wysiłku fizycznego,
 • antropomotoryka,
 • organizacja i marketing sportu i rekreacji,
 • psychologia ogólna,
 • psychologia aktywności fizycznej,
 • techniki wspierające rozwój psychofizyczny człowieka,
 • indywidualne programy treningowe,
 • techniki relaksacyjne z elementami jogi,
 • żywienie,
 • technologia żywienia i towaroznawstwo żywienia człowieka.

Absolwent, dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom, będzie mógł podjąć pracę w charakterze trenera osobistego i wykonywać swoje obowiązki w klubach sportowych i rekreacyjnych, klubach fitness, ośrodkach wypoczynkowych oraz na obozach sportowych i rehabilitacyjnych. Absolwent ma ponadto możliwość podjęcia studia drugiego stopnia w wybranej uczelni w kraju lub za granicą.

Podsumowanie:
 • Nazwa kierunku: Psychofizyczne kształtowanie człowieka
 • Poziom: studia I stopnia
 • Koszt: bezpłatne
 • Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Komentarze obsługiwane przez CComment