Transport kolejowy – nowy kierunek studiów na Politechnice ŚląskiejPolitechnika Śląska w Gliwicach we współpracy z PKP S.A rozpocznie kształcenie inżynierów na nowym kierunku studiów: transporcie kolejowym. Zajęcia odbywać się będą w nowej jednostce o nazwie Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego. Docelowo CNDTK swoją siedzibę będzie miało w odrestaurowanym zabytkowym budynku dworca kolejowego mieszczącego się w Sosnowcu Maczkach.

Najnowsza propozycja edukacyjna Politechniki Śląskiej to unikatowy w skali kraju kierunków studiów, który opracowany został z myślą o dynamicznie rozwijającym się rynku transportu kolejowego w Polsce. Studenci Transportu kolejowego do wyboru będą mieli aż trzy specjalności:
  • budowa i eksploatacja pojazdów szynowych,
  • inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym,
  • projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego.

Proces kształcenia będzie miał charakter praktyczny i zajmie osiem semestrów (o jeden semestr dłużej niż na profilu ogólnoakademickim). Dodatkowy semestr przeznaczony jest bowiem na odbycie obowiązkowej praktyki zawodowej w przemyśle. Uczelnia już podpisała stosowne umowy i porozumienia o współpracy z przedsiębiorcami z branży kolejowej, u których studenci będą mogli odbyć pięciomiesięczne praktyki zawodowe. Dodatkowo, program studiów powstał w wyniku ścisłej współpracy z przyszłymi pracodawcami. Wśród firm, z którymi podjęto współpracę, są m.in.: PKP Cargo, PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Informatyka, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, Alstom Konstal, Bombardier Transportation, Newag, Chemet, Knorr-Bremse. Centrum i nowy kierunek kształcenia wspierają również Urząd Transportu Kolejowego oraz Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Współpraca z sektorem biznesowym i zorganizowanie praktyk studenckich u czołowych przedstawicieli branży kolejowej i transportowej ma ogromne znaczenia dla potencjalnych kandydatów. Pomysłodawcy chcą, by już w trakcie studiów studenci mogli otrzymać tematy prac dyplomowych inżynierskich i realizować je na potrzeby zakładu.

Studia mają przygotowywać do pracy w:
  • biurach projektowych środków transportu i infrastruktury kolejowej,
  • przedsiębiorstwach eksploatacji transportu szynowego,
  • zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu szynowego,
  • jednostkach organizacyjnych związanych z logistyką i spedycją w transporcie kolejowym,
  • a także w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz u zarządców infrastruktury.

Docelową siedzibą Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego będzie odrestaurowany i dostosowany do pełnienia funkcji dydaktyczno-administracyjnych, zabytkowy budynek dworca kolejowego w Sosnowcu Maczkach wraz z budynkiem kantyny studenckiej. Rewitalizację budynków ma przeprowadzić PKP S.A., następnie we wrześniu 2017 zostaną one oddane do użytku Politechnice Śląskiej.

Może zainteresuje Cię również: STUDIA NA KIERUNKU TRANSPORT I LOGISTYKA

Komentarze obsługiwane przez CComment