Cywilizacja zachodnioeuropejska – nowy kierunek studiów na UAMKształcenie świadomości dziedzictwa poprzednich pokoleń w oparciu o spuściznę antyku grecko-rzymskiego i chrześcijaństwa – to idea przewodnia nowego kierunku studiów o profilu praktycznym, który prowadzony będzie od nowego roku akademickiego w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą w Gnieźnie.

"Cywilizacja Zachodnioeuropejska jest nowym, unikatowym na skalę światową kierunkiem studiów, który jest szczególnie potrzebny w dobie kryzysu Zachodu. Powstał w Instytucie Kultury Europejskiej UAM, jako nowoczesny sposób mówienia o historii. Naszym celem jest kształcenie świadomych swego dziedzictwa obywateli, którzy będą potrafili się odnaleźć w instytucjach kultury i promować cywilizację zachodnioeuropejską” – wyjaśnia prof. UAM dr hab. Filip Kubiaczyk, koordynator kierunku.

Program studiów „Cywilizacja Zachodnioeuropejska” w głównej mierze odnosi się do aspektu historii. Twórcy kierunku dedykują go zatem tym kandydatom, którzy interesują się przeszłością i chcieliby poznawać ją w całkowicie nowej perspektywie, która odbiega od tradycyjnego kursu historii. „Stawiamy na połączenie wiedzy o przeszłości z nowoczesnymi metodami nauczania, które otworzą przed absolwentami tego kierunku zupełnie nowe szanse na rynku pracy” – przekonuje prof. Kubiaczyk.

Praktyczny charakter studiów sprawia, że największy nacisk położono w programie studiów na organizację ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów oraz projektów. Organizatorzy chcą w ten sposób połączyć możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej z konkretnymi umiejętnościami praktycznymi nabywanymi w trakcie realizowanych zajęć. Ważnym elementem studiów będą praktyki w instytucjach kulturalnych z Gniezna i Poznania, w tym mediach czy muzeach.

Tutaj znajdziesz pełną ofertę kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W ramach nowego kierunku prowadzona będzie specjalność „Dziedzictwo cywilizacji Zachodu w kontekstach medialnych”, której studenci będą mieć okazję do zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania współczesnych przekazów medialnych w celu utrwalania, rozpowszechniania i promowania historycznego dziedzictwa zachodnioeuropejskiej kręgu kulturowego. Szczególną wagę w programie zwrócono na takie sprawności jak:
  • tworzenie i obróbka zdjęć,
  • projektowanie audycji radiowych, filmów dokumentalnych i widowisk teatralnych,
  • organizacja rekonstrukcji historycznych,
  • tworzenie wirtualnych rekonstrukcji obiektów historycznych,
  • prowadzenie i obsługa portali społecznościowych, blogów i stron www.

Przedmioty w ramach tej specjalności prowadzone będą przez osoby z praktycznym doświadczeniem branżowym.

Kierunek „Cywilizacja Zachodnioeuropejska” to studia pierwszego stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym. Pierwszy nabór rozpocznie się w maju 2016 roku. Kierunek zostanie uruchomiony w roku akademickim 2016/2017. Po ukończeniu studiów absolwent kierunku Cywilizacja Zachodnioeuropejska uzyska tytuł licencjata. Akademicy liczą, że będzie mógł znaleźć zatrudnienie głównie w instytucjach o profilu kulturalnym – muzeach, domach kultury, ale też w lokalnych, ogólnopolskich i europejskich mediach i organizacjach społecznych oraz różnego typu organizacjach samorządowych i międzynarodowych.


Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment