×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Międzynarodowe studia historyczne na ŚląskuNowy kierunek dedykowany jest osobom zainteresowanym historią Europy Środkowej, przede wszystkim absolwentom studiów historycznych I stopnia, którzy chcieliby kontynuować swoją dotychczasową ścieżkę edukacyjną, ale także absolwentom innych kierunków studiów humanistycznych oraz studiów z dziedziny nauk społecznych, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Kierunek powstał we współpracy Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Ostrawskiego.

Dzięki współpracy uczonych z trzech krajów partnerskich (Polski, Czech oraz Słowacji) studenci będą mogli zapoznać się z bogatym dorobkiem badawczym, który pozwoli im uzyskać niezbędne kompetencje do prowadzenie dociekań nie tylko nad dziejami państw i narodów Europy Środkowej, ale także ich wzajemnymi relacjami, stosunkami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi nad kształtowaniem się i specyfiką pograniczy (zwłaszcza rubieży Czech, Polski i Słowacji, w tym Śląska).

Międzynarodowe studia historyczne będą prowadzone równolegle na trzech uczelniach: Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Uniwersytecie Ostrawskim. Część studiów odbywać się będzie na macierzystym uniwersytecie, część – na uniwersytetach partnerskich. W ramach studiów prowadzone będą intensywne kursy języka czeskiego, słowackiego i polskiego, dzięki którym studenci nabędą odpowiednie kompetencje językowe, pozwalające na kontynuowanie nauki w Ostrawie, Bańskiej Bystrzycy i Katowicach. Opieka nad pracami magisterskimi prowadzona będzie równolegle we współpracy trójstronnej.

Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat studiów na kierunku HISTORIA

Proponowany przez Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego kierunek nauczania otwiera wiele nowych możliwości zawodowych przed jego absolwentami, którzy będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach jako specjaliści ze względu na umiejętność uwzględnienia w swojej pracy tradycji historycznych i dorobku kulturowego Europy Środkowej.

Absolwenci Międzynarodowych Studiów Historycznych będą doskonale rozumieć specyfikę tego obszaru, a jednocześnie będą przygotowani do podejmowania pracy w zakresie upowszechniania jej historii i tradycji.

Dyplom Środkowoeuropejskich Studiów Historycznych będzie uznawany we wszystkich trzech krajach partnerskich. Przygotowanie zawodowe i językowe powinno dać absolwentowi dużo większe możliwości na rynku pracy, niż tradycyjne studia z zakresu historii. Warto na koniec zaznaczyć, że do tej pory żadna z uczelni Europy Środkowej nie prowadziła tego typu studiów.

Komentarze obsługiwane przez CComment