Chemia - studia międzynarodowe (nowy kierunek na Wydziale Chemii UWr)Chemia – studia międzynarodowe to nowy kierunek studiów magisterskich, który zostanie włączony do oferty kształcenia Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego od roku akademickiego 2016/2017. Program powstał w ścisłej współpracy z Wydziałem Chemii i Farmacji Uniwersytetu w Sassari.

Studia realizowane będą przez trzy semestry we Wrocławiu oraz jeden semestr (trzeci), podczas którego studenci polscy przebywać będą w Uniwersytecie w Sassari. W tym samym czasie na Wydziale Chemii będą studiować studenci włoscy.

Wszystkie zajęcia podczas semestru wyjazdowego, zarówno na Uniwersytecie w Sassari, jak i na Uniwersytecie Wrocławskim prowadzone będą wyłącznie w języku angielskim. Zaplanowane zostały one w ten sposób, aby dać studiującym możliwość zdobycia gruntownej wiedzy i umiejętności w tych obszarach nauki, w których obie współpracujące uczelnie szczycą się wybitnymi osiągnięciami. Semestr studiów w jednostce partnerskiej będzie ponadto przeznaczony na rozpoczęcie pracy badawczej związanej z magisterium.

Niewątpliwą zaletą przygotowanych studiów jest możliwość zdobycia cennego doświadczenia i wiedzy związanych ze studiowaniem w dwóch różnych uczelniach, udokumentowane podwójnym dyplomem ukończenia studiów w Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie w Sassari.

Sprawdź szczegółowe informacje na temat STUDIÓW NA KIERUNKU CHEMIA.

Studenci polscy wyjeżdżający w ramach programu studiów do Włoch otrzymają dofinansowanie w wysokości 500€ miesięcznie.

Wielką zaletą studiowania na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego są "elitarne" warunki nauki. Dotyczy to przede wszystkim wyższych lat studiów I stopnia i studiów II stopnia. Studenci mają możliwość samodzielnej pracy w doskonale wyposażonych laboratoriach oraz mają bezpośredni kontakt z aparaturą naukową.

Absolwenci Wydziału Chemii UWr, oprócz ogólnej wiedzy chemicznej, posiadają doskonałe przygotowanie do pracy w różnego rodzaju laboratoriach chemicznych, są też chętnie zatrudniani w różnego rodzaju instytutach badawczych oraz na wyższych uczelniach.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat oferty kształcenia oraz zalet studiowania na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Komentarze obsługiwane przez CComment