×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie ZielonogórskimUniwersytet Zielonogórski poszerzy w roku akademickim 2016/2017 swoją ofertę kształcenia o nowe kierunki studiów I oraz II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Czy warto zainteresować się tymi nowościami?


Język francuski w komunikacji zawodowej z drugim językiem romańskim, filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim, stosunki międzykulturowe, fizyka medyczna, energetyka komunalna (studia inżynierskie o profilu praktycznym) oraz pedagogika specjalna – to nowe propozycje studiów I stopnia, które w kolejnym roku akademickim wprowadz do swojej oferty Uniwersytet Zielonogórski.

Nowe kierunki studiów II stopnia mają charakter typowo praktyczny. Do oferty edukacyjnej UZ włączone zostaną: praca socjalna oraz pielęgniarstwo. Studia z zakresu Inżynierii kosmicznej będą natomiast kierunkiem interdyscyplinarnym, który prowadzony będzie we współpracy Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Rekrutacja na „Politykę publiczną” oraz „Ochronę bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego” nie będzie prowadzona w roku akademickim 2016/2017.

Od 1 października na Uniwersytecie Zielonogórskim będzie można studiować na 63 kierunkach. Najwięcej, bo aż 18 kierunków, prowadzi Wydział Humanistyczny.

Studenci z Zielonej Góry w rankingu zorganizowanym przez jeden ze studenckich portali orzekli, że jest to jedno z najlepszych do studiowania miast w Polsce. Dlaczego warto przyjechać tu na studia? Opowie o tym prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego. Czytaj wywiad: Dlaczego warto studiować na Uniwersytecie Zielonogórskim?

Komentarze obsługiwane przez CComment