Biogospodarka - nowy kierunek na PWPolitechnika Warszawska poszerza swoją ofertę edukacyjną o nowy kierunek studiów interdyscyplinarnych, które realizowany będzie przez Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką i Wojskową Akademię Techniczną w ramach konsorcjum UT-3. Studia będą koncentrować się na różnych sektorach przemysłu przetwórczego, biopaliw i biogospodarki w inżynierii środowiska.

W Politechnice Warszawskiej studia pierwszego stopnia będą prowadzone przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (przy współpracy z Wydziałami: Chemicznym, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Inżynierii Materiałowej) wspólnie z Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziałem Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

Schemat organizacji zajęć na studiach z zakresu Biogospodarki:

Powyższy system pozwoli studentom kierunku „Biogospodarka” na korzystanie z najlepszych i najnowocześniejszych laboratoriów i wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej w każdej z trzech uczelni partnerskich.

Studia rozpoczną się od semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017. Rekrutacja prowadzona będzie indywidualnie przez każdą z uczelni.

Powstanie kierunku jest efektem współpracy Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej i Wojskowej Akademii Technicznej w ramach konsorcjum UT-3. Głównym celem konsorcjum jest konsolidacja potencjału innowacyjnego, badawczego i dydaktycznego oraz połączenie doświadczeń trzech uczelni, które zapewnią wysoką jakość kształcenia.

Komentarze obsługiwane przez CComment