×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Zarządzanie jakością w produkcji roślinnejUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie poszerza swoją ofertę kształcenia o nowy kierunek studiów II stopnia: Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej. Kierunek będzie realizowany w trybie stacjonarnym. Pierwszą rekrutację zaplanowano na rok akademicki 2016/2017.

Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa surowców roślinnych jest obecnie kluczowym wyzwaniem z punktu widzenia wymagań konsumentów i innych uczestników obrotu towarami oraz ochrony środowiska. Wdrożenie systemów jakości podnosi konkurencyjność firm i umożliwia zbyt produktów na rynku zarówno krajowym, unijnym, jak i międzynarodowym.

Na rynku pracy nie ma obecnie absolwentów, którzy posiadaliby specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie zapewnienia i zarządzania jakością w produkcji surowców roślinnych.

Absolwenci kierunku „Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej” będą doskonale przygotowani do podjęcia zatrudnienia w charakterze specjalistów ds. jakości i audytorów wewnętrznych systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach – zwłaszcza w branży żywnościowej i przetwórstwa owocowo-warzywnego, grupach producenckich i indywidualnych gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, jednostkach doradczych i innych firmach na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością, w inspekcjach jakości handlowej i sanitarnej, w komórkach organizacyjnych związanych z nadzorem operacyjnym w zakresie zapewnienia jakości i zarządzania jakością.

Studenci będą mogli doskonalić swoje kompetencje i umiejętności z zakresu zarządzania jakością w ramach działalności w Międzywydziałowym Kole Naukowym Zarządzania Jakością, które działa przy Zakładzie Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Członkowie Koła biorą udział m.in. w wyjazdach terenowych do firm posiadających wdrożone systemy jakości, warsztatach rozwijających umiejętności miękkie, szkoleniach oraz konferencjach Kół Naukowych Zarządzania Jakością.

Komentarze obsługiwane przez CComment