×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Nowy kierunek studiów na UWB: Etnofilologia białoruskaEtnofilologia białoruska od roku akademickiego 2016/2017 dołączy do bogatej oferty kształcenia Wydziału Filologicznego Uniwesytetu w Białymstoku. Zastąpi tym samym istniejącą do tej pory filologię białoruską, która od dłuższego czasu nie cieszyła się już zainteresowaniem ze strony kandydatów na studia.

Filologia białoruska została uruchomiona na białostockiej uczelni kilkanaście lat temu, jednak rekrutacja na ten kierunek nie była prowadzona już od dwóch lat ze względu na znikome zainteresowanie kandydatów w latach poprzednich. Ostatni nabór odbył się w 2012 roku, wtedy na studiowanie filologii białoruskiej zdecydowało się 18 osób. Władze uczelni podjęły zatem decyzję o przeformułowania tej specjalności.

Odchodzenie od tradycyjnych studiów filologicznych jest widocznym trendem na świecie i na innych uczelniach rozszerza się filologie właśnie o kulturoznawstwo – taka oferta przyciąga wielu chętnych. - jak twierdzi mgr Katarzyna Dziedzik, Rzecznik prasowy UwB.

Etnofilologia białoruska będzie studiami o profilu kulturoznawczym. "Studenci poznają nie tylko język i literaturę białoruską, ale też historyczne procesy kształtowania się mniejszości białoruskiej w Polsce oraz specyfikę kultury materialnej i duchowej Podlasia" – dodała mgr Katarzyna Dziedzik.

Program studiów był konsultowany z wieloma organizacjami pozarządowymi i instytucjami takimi jak szkoły, radio czy telewizja regionalna, które działają na rzecz mniejszości białoruskiej. Program studiów wpisuje się ponadto w cele i założenia strategii rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce.

Absolwenci entofilologii białoruskiej będą odpowiednio przygotowani do podjęcia pracy w placówkach o charakterze kulturalnym, mediach czy w sektorze usług, gdzie wymagana jest biegła znajomość zarówno języka, jak i kultury białoruskiej. Po uzyskaniu niezbędnych uprawnień pedagogicznych będą też mogli uczyć języka białoruskiego w szkołach i placówkach oświatowych.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment