×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Nowa specjalizacja na UJ: Społeczeństwo miejskieInstytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego otwiera nową, interdyscyplinarną specjalizację "Społeczeństwo miejskie” w ramach studiów socjologicznych II stopnia. Nowość zostanie wprowadzona do oferty ruszy na UJ na początku nadchodzącego roku akademickiego.

Przedstawiciele Instytutu Socjologii UJ podkreślają, że zarówno w Polsce, jak i na świecie rośnie zainteresowanie tematyką miejską, postrzeganej z rozmaitych punktów widzenia. Jak wyjaśniła dr Anna Szwed z IS UJ - Interdyscyplinarny kierunek poświęcony miastom i umocowany na socjologicznej podstawie jest w Polsce czymś nowatorskim. Pomysł uruchomienia takich studiów pojawił się dość naturalnie, gdyż socjolodzy z UJ od dawna występują w roli ekspertów w tej dziedzinie, np. przy projektach rewitalizacji miast czy zaangażowania mieszkańców w zarządzanie metropoliami.

Podstawą specjalizacji są oczywiście zagadnienia socjologiczne, lecz program kształcenia uwzględnia również urbanistykę, architekturę, ekonomię, geografię społeczną, politologię, psychologię środowiskową, antropologię kultury i historii.

Absolwenci tej specjalności mają znaleźć zatrudnienie m.in. w firmach konsultingowych i badawczych, agencjach marketingu, jednostkach administracji publicznej, a także w pracowniach urbanistycznych i architektonicznych.

W ramach specjalizacji Instytut Socjologii będzie kontynuował trwającą już współpracę m.in. z Urzędem Miasta Krakowa, Krakowskim Parkiem Technologicznym, Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej czy Wydziałem Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment