×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Geologia inżynierska już od tego roku na Politechnice Świętokrzyskiej.Na pierwszy rok 3,5 letnich studiów inżynierskich uczelnia przygotowała 90 miejsc dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Nowy kierunek prowadzony będzie na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokorzyskiej. W procesie kształcenia oraz w przygotowaniu niezbędnych formalności politechnikę będzie wspierał Państwowy Instytut Geologiczny.

27 marca 2015 r. w Warszawie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy instytucjami. Celem porozumienia jest wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego obu instytucji do utworzenia nowego kierunku studiów. Badania naukowe będą jednym z głównych elementów współpracy, mają tworzyć pomost pomiędzy nauką a przemysłem opartym na wydobyciu surowców mineralnych. Góry Świętokrzyskie, bogate w złoża mineralne, są idealnym miejsce do tego typu działań. W Chęcinach już dziś powstaje Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, którego inicjatorem jest Uniwersytet Warszawski.

Państwowy Instytut Geologiczny dysponuje wykwalifikowaną kadrą geologów różnych specjalności, mających bardzo duże doświadczenie praktyczne, jak również umiejętności dydaktyczne. Posiada wyśmienite zaplecze laboratoryjne wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczy, które będzie stanowić zaplecze do nabywania umiejętności praktycznych przez studentów.

Tutaj znajdziesz pełną ofertę kształcenia Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Geologia inżynierska to powrót do tradycji regionu świętokrzyskiego związanych z wydobyciem i eksploatacją surowców mineralnych. Będziemy kształcić studentów na potrzeby regionu, młodzi ludzie nie będą już musieli wyjeżdżać do Krakowa czy Warszawy, aby studiować geologię - mówi prof. Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Komentarze obsługiwane przez CComment