×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Polsko-chińska specjalność na Architekturze krajobrazuTradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu to specjalność oferowana studentom studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku architektura krajobrazu. Ich organizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Studia trwają 4 semestry. Przez pierwszy semestr studiów zajęcia prowadzone są w Polsce dla wszystkich studentów.. Drugi semestr to semestralna praktyka, która odbywa się w Polsce (studenci chińscy) i w Chinach (studenci polscy). Trzeci semestr studiów prowadzony jest na Hunan Agricultural University of Changsha w Chinach. Ostatni semestr studiów to zajęcia w prowadzone w Polsce dla polskich studentów i w Chinach dla studentów chińskich.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Obrona pracy magisterskiej odbędzie się na Hunan Agricultural University of Changsha w Chinach lub na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wybór należy do studenta. Student po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej otrzymuje podwójny dyplom – chiński i polski.

Studia na kierunku architektura krajobrazu na polsko – chińskiej specjalności tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu to wyjątkowa okazja do zdobycia międzynarodowego doświadczenia, poznania innej kultury i tradycji.
Polsko-chińska specjalność na Architekturze krajobrazu
Na studia na tej specjalności będzie przyjętych 10-12 studentów chińskich i 10-12 studentów polskich, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu (Polska), a Hunan Agricultural University of Changsha (Chiny), przy czym zgodnie z obustronnym porozumieniem pierwszeństwo mają studenci obu tych uczelni.
Studia są bezpłatne. Studenci polscy ponoszą koszty podróży, wizy, badań lekarskich, pobytu (opłaty administracyjnej, energii, wyżywienia), łącznie około 4250 zł w przeliczeniu.

Z uwagi na to, że zajęcia prowadzone są w języku angielskim niezbędna jest udokumentowana znajomość tego języka na poziomie przynajmniej B2.
Polsko-chińska specjalność na Architekturze krajobrazu

Komentarze obsługiwane przez CComment