Biotechnologia stosowana roślin - nowy kierunek studiówMarzysz o doskonaleniu jakości roślin, zwiększaniu ich wydajności, a co za tym idzie dostarczania na rynki coraz lepszych produktów? Chcesz podjąć pracę w jednym z najnowocześniejszych obszarów gospodarki? Wybierz studia na kierunku "Biotechnologia stosowana roślin" na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i osiągnij znacznie więcej!

Biotechnologia jest ściśle zdefiniowana przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), jako świadczenie dóbr i usług z wykorzystaniem metod biologicznych. Termin Biotechnologia wywodzi się z trzech słów greckich: bios - życie, technos - technika oraz logos -myślenie i wskazuje na połączenie dwóch dziedzin - biologii i technologii. A zatem w praktyce biotechnologia sprowadza się do wykorzystania żywych organizmów, w tym roślin, dla uzyskania nowych produktów i innowacyjnych procesów wytwórczych.

Jednak Biotechnologia czasami kojarzy się z zagrożeniami. Jesteśmy w mediach straszeni GMO, czyli organizmami zmodyfikowanymi genetycznie, a zwłaszcza roślinami. Nasi studenci przekonują się, że nie tylko nie ma czego się bać, ale doskonalenie roślin uprawnych na drodze inżynierii genetycznej przynosi więcej korzyści, niż szkód - mówi prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk, Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. - W dodatku te szkody często są wymyślone lub wyolbrzymiane. Większość odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie zawiera dwa podstawowe rodzaje modyfikacji. Mówiąc krótko i zwięźle: albo oporność na środki chwastobójcze, albo możliwość obrony przed szkodnikami. Wdrożenie do uprawy słynnego „złotego ryżu" wzbogaconego w prowitaminę A, który mógłby znacząco podnieść zdrowotność dzieci w krajach trzeciego świata jest też wyzwaniem dla biotechnologa.
biotechnologia stosowana roslin UP Wrocław
Szereg badań toczy się również nad odmianami roślin odpornych na suszę, chłód czy mogących rosnąć na glebach o wysokim zasoleniu, a także o korzystnych walorach prozdrowotnych, smakowych, ozdobnych i nie ma to nic wspólnego z GMO........

A zyski z biogospodarki są wymierne i liczone w miliardach dolarów - dodaje prof. Szewczuk.

Biotechnologia to zatem nowoczesność, interdyscyplinarność i praktyka. Jest to dynamicznie rozwijająca się dziedzina wykorzystująca żywe organizmy w wielu obszarach naszego życia, w tym ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Techniki biotechnologiczne umożliwiają też na skalę produkcyjną wytwarzanie sadzonek roślin ozdobnych, sadowniczych, czy leśnych między innymi metodami roślinnych kultur tkankowych - co dodatkowo zapewnia ich zdrowotność. Biotechnologia jest przydatna również w poszerzaniu bioróżnorodności roślin jak i jej zachowaniu (Banki Genów), a także oceny (diagnostyka molekularna) dla potrzeb szeroko rozumianego rolnictwa. Jest to forma wdrażania postępu biologicznego najbardziej ekologiczna! Poprzez zwiększenie wydajności upraw na drodze hodowli i minimalizację strat będących efektem chorób i szkodników, zapewnia osiąganie satysfakcjonujących dochodów w rożnych gałęziach gospodarki.


Kadry dla biogospodarki
- Biotechnologię można studiować na większości uczelni przyrodniczych i uniwersyteckich w całej Polsce. Nasz program studiów wyróżnia się tym, że koncentrujemy się na takich rozwiązaniach dla rolnictwa i ogrodnictwa, które są możliwe od razu do wykorzystywania w agrobiznesie - wyjaśnia prof. Szewczuk. Dlatego zainteresuj się "Biotechnologią stosowaną roślin" na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, jeśli chcesz związać swoją karierę zawodową z aktywnością w obszarze usług i innowacji wspierających rozwój "zielonej gospodarki". Dzięki tym studiom zostaniesz specjalistą dostarczającym nowoczesne rozwiązania dla różnych obszarów doskonalenia roślin i wdrażania postępu biologicznego.
biotechnologia stosowana roslin UP Wrocław
Profil kształcenia przygotuje Cię do samodzielnej pracy w laboratoriach biotechnologicznych, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jako absolwentka lub absolwent tego kierunku znajdziesz pracę w licznych przedsiębiorstwach, w których jest wymagana wiedza z zakresu biotechnologii roślin – głównie w rolnictwie, w tym hodowli roślin, ochronie środowiska, przemyśle farmaceutycznym, a także w placówkach użyteczności publicznej, administracji samorządowej i państwowej, usługach i doradztwie.

Praktycy w biotechnologii
Program studiów kładzie szczególny nacisk na proces poznania technik biologii molekularnej, które są niezbędne do identyfikacji genomów różnych organizmów oraz ich wykorzystania w hodowli roślin odpornych na stresy środowiskowe, wywoływane czynnikami chorobotwórczymi i abiotycznymi (tłumacząc na j. polski: suszą, zasoleniem, zakwaszeniem, metalami ciężkimi itp.).
biotechnologia stosowana roslin UP Wrocław
Co zyskasz wybierając studia na kierunku Biotechnologia stosowana roślin?
  • Z gracją będziesz poruszać się po świecie nowoczesnych technologii i metod biologii eksperymentalnej.
  • Zrozumiesz biochemiczne, molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania organizmów. Nabędziesz umiejętności pracy doświadczalnej z wykorzystaniem materiału biologicznego począwszy od pojedynczych molekuł, komórek, tkanek do organizmów wielokomórkowych.
  • Poznasz nowoczesne techniki zwiększania produkcyjności roślin.
  • Nauczysz się stosować podstawowe narzędzia biologii molekularnej w rożnych obszarach biotechnologii stosowanej.
  • Nabędziesz umiejętności wykorzystania urządzeń technologicznych i aparatury badawczej do prowadzenia procesów biotechnologicznych.
  • Poznasz przepisy prawne dotyczące biotechnologii, ochrony własności intelektualnej oraz związane z działalnością gospodarczą.
  • Udoskonalisz umiejętność porozumiewania się w językach obcych.

Brzmi zachęcająco? Jeśli tak, to dodajmy do tego jeszcze nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, które znajdują się w kampusie przy Placu Grunwaldzkim oraz w Centrum Bioinżynierii na Biskupinie – to właśnie w nich będziesz zdobywać swoją wiedzę i cenione na rynku pracy umiejętności. Praktyczne kompetencje szlifować będziesz natomiast w uczelnianych zakładach doświadczalnych oraz w ośrodkach badawczo rozwojowych w Psarach, Samotworze i na Swojcu.
biotechnologia stosowana roslin UP Wrocław
Podczas studiów nauczysz się podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym, wymagających współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin. Wymiernie zwiększy to Twoje szanse na rynku pracy. Pamiętaj, że kompetencje miękkie, to Twój klucz do sukcesu!

Inżynier biotechnologii
Biotechnologia stosowana roślin, prowadzona przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, to 3,5-letnie studia inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym. Studiować będziesz zatem za darmo, a po zakończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz ceniony dyplom inżynierski.

Na studiach, prócz możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności, zyskujesz także szerokie możliwości zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku. Pomogą Ci w tym liczne programy praktyk i wymiany studenckiej, które mogą przynieść Ci wymierne korzyści w karierze zawodowej.
biotechnologia stosowana roslin UP Wrocław
Wiele satysfakcji może przynieść Ci działalność w studenckich kołach naukowych, gdzie będziesz mógł dodatkowo rozwijać i pogłębiać swoje zainteresowania naukowe. Jednocześnie przyczyni się to do wzbogacenia Twoich kontaktów interpersonalnych i przygotuje do pracy zespołowej. Czekają na Ciebie również sekcje sportowe i zespoły artystyczne dające szanse rozwoju Twoich pasji w innych dziedzinach. W ramach zajęć z wychowania fizycznego możesz korzystać m.in. z nowoczesnej hali sportowej i basenu.

Komentarze obsługiwane przez CComment