×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Biohistoria na Uniwersytecie JagiellońskimNa zagranicznych uczelniach biohistoria, czyli historia środowiskowa, jest kierunkiem bardzo popularnym, ale w Polsce jest to nadal praktycznie nieznana dyscyplina naukowa. Instytut Historii UJ postanowił jednak uruchomić tą unikalną w skali całego kraju specjalizację. Kandydaci będą mogli ją wybrać już w roku akademickim 2015/2016.

Czym jednak jest biohistorią, o której zapewne nigdy nie mieliście okazji usłyszeć? Organizatorzy nowej specjalności tłumaczą, że w kręgu jej zainteresowań znajdują się trzy główne obszary: ingerencja człowieka w środowisko, wpływ przyrody na człowieka oraz interpretacja wyobrażeń o środowisku naturalnym. Biohistoria łączy zatem narzędzia różnych dyscyplin, zwłaszcza historii, archeologii, geografii i medycyny.

Jak wspomnieliśmy już we wstępie, biohistoria jest popularnym kierunkiem na uczelniach zachodnioeuropejskich. Dotychczas nie znalazła ona jednak swojego miejsca w ofercie kształcenia uczelni położonych w Europie Środkowo-Wschodniej - "Z tego, co nam wiadomo, dotychczas na żadnej uczelni w Europie Środkowo-Wschodniej nie było jeszcze takich studiów. Świat się szybko zmienia i nie powinniśmy się zamykać w ramach tradycyjnych dyscyplin" - powiedział prof. Chwalba.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat oferty kształcenia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wśród tematów, jakimi zajmuje się biohistoria, prof. Chwalba wymienił m.in. zmiany klimatyczne i zanieczyszczenia w dziejach Europy, wielkie katastrofy żywiołowe, historię chorób i epidemii. W programie studiów znajdą się także specyficznie "polskie" przedmioty, jak dzieje rzeki Wisły i osiedlania się wzdłuż niej. - "Chcemy zajmować się nie tylko oddziaływaniem ludzi na środowisko, ale także tym, jak natura kształtuje człowieka - a więc interakcją między tymi elementami" - zaznaczył prof. Chwalba. Dodał, że IH UJ podąża za globalnymi nurtami w historiografii: pięć lat temu powołał już inne nowatorskie na gruncie polskim studia - antropologię historyczną.

Twórcy specjalizacji biohistorycznej liczą na to, że będzie ona przygotowywać absolwentów do aktywności zawodowej w takich dziedzinach, jak badania naukowe, praca w samorządach czy organizacjach pozarządowych.

Specjalność Biohistoria realizowana będzie wyłącznie na poziomie studiów I stopnia. Jeśli jednak projekt znajdzie zainteresowanie wśród studentów, to niewątpliwie znajdzie się także w ofercie specjalności na studiach II stopnia.


Komentarze obsługiwane przez CComment