Nowe kierunki studiów w ofercie SGGWInżynieria systemów biotechnicznych, Ochrona zdrowia roślin oraz Inżynieria i gospodarka wodna to trzy nowe kierunki studiów, które dołączą do oferty edukacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W roku akademickim 2015/2016 kandydaci będą mogli podjąć studia łącznie na 37 interesujących kierunków studiów.

Inżynieria systemów biotechnicznych to kierunek studiów I stopnia, który prowadzony będzie na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW. Pozwala on na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji maszyn specjalistycznych i zaawansowanych pod względem technonologicznym. Studia zapewniają ponadto szeroką gamę zajęć o charakterze praktycznym, dzięki którym studenci mogą zdobyć niezbędne kompetencje inżynierskie i konkretne uprawnienia zawodowe w postaci certyfikatów ECDL, Cisco, Siemens czy Astor. Na absolwentów czekają miejsca pracy w specjalsitycznych przedsiębiorstwach technicznych i usługowych lub krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych.
Na Inżynierię systemów biotechnicznych wydział przygotował 60 miejsc na studiach stacjonarnych oraz 45 miejsc na studiach niestacjonarnych.

Ochrona zdrowia roślin to innowacyjny kierunek studiów I stopnia, który prowadzony będzie przez Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW. Program studiów został opracowany z myślą o przyszłych potrzebach rynku pracy. Studenci będą mieć możliwość zdobycia szerokiej wiedzy teoretycznej, a także niezbędnych umiejętności praktycznych, które będą czynić z nich wysokiej klasy specjalistów poszukiwanych w otoczeniu rynkowym. Pracę będą mogli podjąć m.in. w sektorze związanym z ochroną środowiska, polową i szklarniową produkcją rolniczą, ogrodniczą, produkcją warzyw, ziół i kwiatów, etc. Na Ochronę zdrowia roślin wydział przygotował 60 miejsc na studiach stacjonarnych.

Inżynieria i gospodarka wodna to nowy kierunek studiów I stopnia, który dołączy do oferty kształcenia Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW. Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania wodą i efektów postępujących zmian klimatycznych. Uzyskana w trakcie studiów wiedza pozwoli, po zakończeniu studiów, na podjęcie praktyki zawodowej i ubieganie się o uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Absolwenci znajdą zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach budownictwa wodnego, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, regionalnych zarządach gospodarki wodnej, spółkach wodnych, biurach projektów i konsultingu, instytucjach rządowych i samorządach terytorialnych. Na Inżynierię i gospodarkę wodną wydział przygotował 60 miejsc na studiach stacjonarnych.

Więcej informacji na temat uczelni znajdziesz tutaj: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Komentarze obsługiwane przez CComment