kul logo
Bezpieczeństwo ekologiczne (zwane także bezpieczeństwem środowiskowym) stanowi nowy wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego. W dobie rozwoju społeczeństw proekologicznych oraz coraz większej ekologicznej świadomości społecznej rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.Przemiany i transformacje, które dokonały się w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku, spowodowały, że zaczęto inaczej postrzegać rzeczywistość, otaczające nas środowisko i problemy jego bezpieczeństwa. Coraz więcej uwagi przykłada się do przeciwdziałania zagrożeniom ekologicznym wynikającym na przykład z załamania równowagi przyrodniczej w środowisku, zanieczyszczenia atmosfery, gleby i wód, czy też postępującej degradacji ekosystemów. Tymi problemami na bieżąco zajmują się instytucje rządowe, placówki naukowo-badawcze oraz edukacyjne. Jeżeli i Ty nie pozostajesz obojętny na te problemy, studia na kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne umożliwią Ci zrealizowanie się w tej dziedzinie.

Cele studiów:

- nabycie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemów przyrodniczych;

- znajomość podstaw prawnych i administracyjnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego;

- zapoznanie z metodyką ocen zagrożeń i skutków klęsk ekologicznych;

- znajomość programów modelowania ekologicznego i technik inżynieryjnych służącymi do prognozowania i przeciwdziałania klęskom ekologicznym;

- umiejętność stosowania podstawowych inżynieryjnych instrumentów i metod w prognozowaniu i przeciwdziałaniu klęskom ekologicznym;

- umiejętność negocjacji i współpracy z administracją w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego.

Co po studiach?

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne będzie przygotowany do pracy w administracji państwowej (w tym w sztabach kryzysowych), służbach ochrony przyrody i lasach państwowych. Znajomość norm i przepisów prawnych obowiązujących w EU otworzy mu też możliwości współpracy z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska w innych krajach europejskich. Absolwent będzie posiadał również umiejętność opracowywania ocen oddziaływania na środowisko i umiejętność w zakresie komunikacji społecznej (funkcja mediatora).

TUTAJ znajdziesz więcej informacji o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, który od roku akademikciego 2014/2015 wprowadził kierunek Bezpieczeństwo ekologiczne do swojej oferty. 

Komentarze obsługiwane przez CComment