ur logoOd nowego roku akademickiego 2014/2015 Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego wprowadza sześć nowych specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia. Studia na kierunku Socjologia kierowane są do osób o zainteresowaniach humanistycznych i społecznych, obserwujących rzeczywistość społeczną, posiadających bądź pragnących wykształcić w sobie zdolność jej krytycznej analizy oraz klasyfikacji zachowań ludzi i zbiorowości.


SOCJOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA
Specjalność „Socjologia bezpieczeństwa” jest przeznaczona dla studentów, których interesują zagadnienia związane z problemami służb porządkowych oraz rozwiązywaniem problemów powstałych w wyniku katastrof.  Przedmioty tej specjalności zostały dobrane tak, aby umożliwić studentowi zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, jak również teoretycznej wiedzy dotyczącej zagadnień społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zarządzania sytuacją kryzysową oraz bezpieczeństwem prowadzenia biznesu. Absolwenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne w pracy w działach zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego urzędów miast i gmin oraz przydatne dla kandydatów do pracy w Policji, Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej jak również w firmach prywatnych czy też w ramach własnej działalności gospodarczej.

Ukończenie studiów na kierunku Socjologia daje szerokie możliwości zawodowej autorealizacji. Absolwenci, w zależności od wybranej specjalizacji, mogą pracować w różnego typu organizacjach i instytucjach samorządowych, firmach badawczych, organizacjach wymagających od swoich członków dużej kreatywności (np. w branży reklamowej), wykorzystujących wiedzę z zakresu psychologii i komunikacji społecznej (w tym praw rządzących komunikowaniem masowym oraz socjotechnik), co jest podstawą działania w sektorze Public Relations (PR), czy Human Relations (HR). Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów socjologicznych absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie również w firmach konsultingowych i doradczych. 

Studenci mogą wybierać także spośród następujących specjalności:
  • Socjologia bezpieczeństwa
  • Doradztwo zawodowe
  • Mediacje rodzinne
  • Socjologia biznesu i zachowań konsumenckich
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Media cyfrowe i badania marketingowe w Internecie. 

Komentarze obsługiwane przez CComment