umcs logo
Technologie cyfrowe w animacji kultury to nowatorski kierunek studiów, który od roku akademickiego 2014/2015 znajduje się w ofercie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kierunek ten pozwala studentowi na zdobycie szerokich kompetencji w obsłudze nowych mediów i cyfrowych narzędzi do animowania zjawisk w obszarze kultury (zwłaszcza kultury cyfrowej) z pogłębioną wiedzą w zakresie współczesnej kultury i zjawisk jej towarzyszących.


W trakcie studiów studenci od podstaw nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia multimediów, stron internetowych, a także cyfrowych, multimedialnych opowieści i tekstów dla portali internetowych, promocji wydarzeń kulturalnych za pomocą nowych mediów, funkcjonowania kultury społeczeństwa informacyjnego i cyberkultury. Poznają też podstawy wiedzy nt. zdobywania i przetwarzania informacji za pomocą narzędzi cyfrowych, a także wizualizacji treści i diagnozy trendów kulturowych. 

Na studiach
Na studiach realizowane będą m. in. następujące zajęcia:

- Infografika i wizualna prezentacja danych

 - Design w kulturze

 - Filozofia współczesna

 - Grafika komputerowa 3D

 - Socjologia kultury

 - Gry komputerowe w kulturze

 - Logika

 - Kultura społeczeństwa informacyjnego

 - Wstęp do animacji kultury

 - Wybrane zagadnienia historii kultury

 - Wprowadzenie do historii sztuki

 - Software studies

 - Podstawy programowania zorientowanego na klienta

 - Sztuka i estetyka nowych mediów

 - Projektowanie stron Internetowych

 - Teoria nowych mediów.

Po studiach
Kończąc Technologie cyfrowe w animacji kultury absolwenci będą mogli pracować:

• Na portalach specjalizujących się w problematyce kulturalnej,

• W social mediach,

• W agencjach reklamowych i interaktywnych promujących wydarzenia kulturalne za pomocą nowych mediów,

• W nowoczesnych placówkach kulturalnych i ośrodkach kultury,

• W firmach zajmujących się badaniem zasobów sieciowych i analizą trendów kulturowych pod kątem marketingowym

• W wydawnictwach i mass mediach.


Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata

Limit miejsc: 30. 


Więcej informacji o Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej można znależć tutaj

Komentarze obsługiwane przez CComment