logo rozszerzona kolor s.szarosci-01Jeśli lubisz przekraczać międzykulturowe bariery i ciągle stawiać przed sobą nowe wyzwania, uczyć się języków obcych, podróżować, poznawać nowych ludzi i weryfikować zdobyte umiejętności dzięki wymianom studenckim oraz praktykom i stażom na tak niezwykłym terenie, jakim są Bałkany, to te studia mogą Cię zainteresować. 

Program

Studia pierwszego stopnia na kierunku Bałkanistyka mają profil językowo-kulturowy i historyczny. Program studiów obejmuje bloki przedmiotów podstawowych, wprowadzających do problematyki bałkańskiej lub prezentujących wspólne cechy narodów bałkańskich w zakresie kultury i współczesnych realiów (blok przedmiotów bałkanistycznych, blok przedmiotów filologicznych, blok przedmiotów historycznych), lektoraty języków bałkańskich stanowiących słowiańskie i niesłowiańskie grupy języków na Bałkanach: język bułgarski (na poziomie C1) i do wyboru chorwacki, serbski, grecki lub rumuński (na poziomie B1). Studenci Bałkanistyki mają możliwość odbywania semestralnych studiów, praktyk i staży w krajach bałkańskich (w Bułgarii, Grecji i Chorwacji) w ramach europejskich programów wymiany studenckiej. Istotną część programu studiów bałkanistycznych stanowi rozbudowana grupa przedmiotów do wyboru, które mają na celu pogłębienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu kulturoznawstwa, historii, językoznawstwa i literaturoznawstwa bałkańskiego.
 
Zatrudnienie

Absolwenci kierunku Bałkanistyka mają możliwości zatrudnienia m. in. w biurach tłumaczeniowych, redakcjach gazet i czasopism, filiach bałkańskich firm w Polsce i polskich firmach na Bałkanach, w agencjach turystycznych, firmach z branży outsourcingu, w ośrodkach etnograficznych, instytucjach przemysłu kreatywnego, w polskich placówkach dyplomatycznych na Bałkanach i innych.
Studia licencjackie na kierunku Bałkanistyka przygotują specjalistów posługujących się przynajmniej dwoma językami bałkańskimi, posiadających wiedzę i kompetencje, dające im szerokie możliwości zatrudnienia lub lepszego wykonywania zawodów związanych z regionem Bałkanów.


STUDIUJĄC BAŁKANISTYKĘ

» poznasz nowe języki (bułgarski + grecki/ rumuński/ serbski/ chorwacki)

» zgłębisz egzotykę kultur bałkańskich

» wyjedziesz na praktyki i studia semestralne na Bałkanach

» pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej zyskasz kompetencje interkulturowe, zdobędziesz umiejętności translatorskie, mediatorskie, kulturoznawcze, badawcze.


Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Limit miejsc: 30.
 

Więcej informacji o Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej znajdziesz tutaj

Komentarze obsługiwane przez CComment