logo.ug.napisUkończenie Wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej otwiera absolwentom tego kierunku drogę do podjęcia pracy w szeroko rozumianych mediach (telewizji, portalach internetowych, wydawnictwach), w firmach i instytucjach zajmujących się organizacją i ekonomiką produkcji filmowej i telewizyjnej, animacją i upowszechnianiem kultury filmowej, a także promocją filmu.

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU

Studenci Wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej mogą wybrać specjalność związaną z praktycznymi aspektami tworzenia różnego rodzaju przekazów audiowizulanych, wyspecjalizować się w promocji kultury filmowej i audiowizualnej, bądź też zostać specjalistami zajmującymi się krytycznym lub teoretycznym badaniem kina i nowych mediów.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Teorie kultury, Historia kina, Kino gatunków, Kino dokumentalne, Warsztaty artystyczne, Podstawy organizacji i produkcji filmowej, Popularyzacja i animacja kultury filmowej, Teoria, historia i estetyka nowych mediów, Warsztaty: aktorstwa, reżyserii, scenografii i kostiumologii, Podstawy techniki i sztuki operatorskiej, Postawy montażu filmowego i udźwiękowienia, Warsztat scenarzysty.

ATUTY KIERUNKU
Zajęcia na kierunku prowadzone są przez osoby zajmujące się krytyką filmową, historią i teorią kina oraz znanych twórców wykładających między innymi w Gdyńskiej Szkole Filmowej. Znaczną część kursów z modułów praktycznych będą prowadzili specjaliści z dziedziny produkcji filmowej, edukacji filmowej, marketingu, a także dziennikarze i artyści. Oprócz zajęć warsztatowych i teoretycznych studenci odbywają praktyki w instytucjach kultury, biorą udział w najważniejszych imprezach filmowcyh w Trómieście i Polsce, samodzielnie tworzą krótkie formy audiowizualne, piszą artykuły do związanych z kierunkiem periodyków filmoznawczych i medioznawczych takich jak Przeźrocze czy Panoptikum.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Absolwent jest przygotowany, by zająć się dziennikarstwem filmowym lub ogólniej – kulturalnym, może ponadto trudnić się archiwistyką filmową oraz badaniami naukowymi w dziedzinie historii kina. Liczne warsztaty przygotowują go z kolei do realizacji indywidualnych projektów artystycznych w dziedzinie filmu, reportażu telewizyjnego lub sztuki nowych mediów. Może również znaleźć pracę we wszelkiego rodzaju miejscach związanych z mediami, instytucjach filmowych. 

Limit przyjęć: 50

Komentarze obsługiwane przez CComment